Resonanca

Je večletni in večstopenjski (4 temeljne in 12 nadaljevalnih stopenj oz. iniciacij) cikel uglaševanja fizičnega telesa in etrskih teles ter zavesti ali duše z Virom življenja (s pomočjo svetlobno-zvočnih ključev ali kod).

 

 

Resonanca omogoča ozaveščanje in hitro razreševanje težav, blagodejno vsepovezanost ter prevajanje urejajoče (zdravilne) življenjske energije potrebne za vzpostavljanje lastne harmonije. Tečajniki dobijo »orodje« za delo na sebi pa tudi za pomoč drugim.

 

VEDUNA KOZMIČNE, GALAKTIČNE IN PLANETARNE  INICIACIJE 

Iniciacije  v življenje ljudi vnašajo blagodejne frekvence oz. tiste energije in vibracije, ki jih človeštvo potrebuje za ravnovesje, samozavedanje in radost. Sami te vibracijske kvalitete težko dosegamo. Mirit in Tine kanalizirata planetarna in zvezdna frekvenčno-zvočna valovanja Plejad, Oriona, Galaktičnega Središča, Siriusa, Krijona, Dvojčka, Zmaja, Kačenosca, Laboda, Vege, Arkturiusa, Velike Medvedke, Sonca, Lune in planetov našega osončja … Kozmične, galaktične in planetarne iniciacije so podobno kot kozmična zvočno-energijska kirurgija prav tako redkost v svetovnem merilu in so del duhovne anatomije, dopolnjujejo pa tudi kozmično-zemeljsko kirurgijo. Tečaje spremlja tudi pestra ZVOČNA PODPORA ansambla Vedun.

VEDUNA (KARUNA) kozmične resonance – XII. stopenj

(sedaj v okviru sobotnih intenzivov Z NOVIMI ZVOČNO-SVETLOBNIMI KLJUČI)

Kozmična resonanca ali uglaševanje je sodobna oživitev starodavne modrosti harmoniziranja z naravo, Kozmosom in Univerzalno Zavestjo (Izvorno življenjsko energijo) ter s samim seboj; je sodobna razširitev oživljene starodavne tibetanske duhovne modrosti Modrega Bude in tradicionalnega shiki ryoho Kozmičnega uglaševanja japonske šole reikija, ki jo je konec 19. stoletja obudil dr. Mikao Usui, nadalje Karuna reikija ameriške šole Williama Lee Randa ter italijanske in nizozemske šole kozmičnega samouglaševanja; tečaji naše katedre duhovnih modrosti Univerzuma Veduna služijo predvsem širjenju zavesti ali kot pomoč pri duhovni rasti (vedno lahko stopimo še dlje ali naprej) in vzpostavljanju ravnovesja in blagostanja, kar omogoča samourejanje, samozdravljenje in samouresničevanje. Svetlobno-zvočne kode so ključi in bit duhovnih izročil z naravo usklajenih ljudstev sveta preteklosti in sedanjosti.

 

Z iniciacijami Veduna Karuna kozmične resonance prične skozi nas teči življenjska energija, njena energijska pretočnost pa se od iniciacije do iniciacije širi ali krepi. S svetlobno-zvočnimi kodami se zvišuje frekvenčna vibracija človekovih teles in zavesti, zato vidimo vse širše in jasneje ter razumemo sporočila situacij in težav.

Tako se uglašujemo z »višjimi« ravnmi bivanja in višjedimenzionalno resničnostjo, s tem pa se povečujejo tudi (samo)zdraviteljske sposobnosti. Bistri se razumevanje življenjskega namena in gradimo srečo in obilje ter ozaveščamo vzroke neprijetnosti. Orodje za to so svetlobno-zvočne kode.

Veduna kozmična resonanca – I. stop. / 1. koda

Veduna kozmična resonanca ali obujena starodavna modrost samouresničevanja in uglaševanja s planetarno – kozmičnimi zakonitostmi sodi v nasledstvo duhovnih izročil ljudstev sveta. Je del že pozabljenega naravnega načina razvijanja zavesti in samozdravljenja. Le delček tega izjemnega znanja je prišel k nam pod imenom Usui tradicionalni shiki ryoho reiki ali tibetanski men-ho, tudi tatagata rijon ali zvok onkraj.

Tehnike uglaševanja z vsemi ravnmi zavesti in resničnosti, z Zemljo, Kozmosom in Božanskim Virom življenjske energije so pred tisočletji poznale različne duhovne tradicije sveta predvsem za lajšanje življenjskih tegob in podporo pri duhovni rasti. Veduna kozmična resonanca so tečaji z iniciacijami ali uglaševanji z različnimi vibracijskimi kvalitetami frekvenčnega Univerzuma, katerega del smo. Prinašajo darove v obliki visokofrekvenčnega neslišnega notranjega zvoka in svetlobe. Deležni smo duhovne (vibracijske) podpore (po ljudsko tudi hierarhije Mojstrov), ki nam pomaga pri premagovanju naših vsakodnevnih življenjskih ugank, težav in izzivov. Na tečajih dobimo orodje – svetlobno zvočne kode, simbole ali ključe za povezovanje z različnimi frekvencami oz. njihovimi vsebinami. Vse obstoječe sestavljajo namreč različna energijsko frekvenčna valovanja. Kar valuje ali niha pa je zvok – slišni ali neslišni. Tistega, ki valuje izven našega slušnega obsega, ne slišimo, vendar kljub temu vpliva na nas, nas celo določa in spreminja. Ko aktiviramo v zavesti ali umu svetlobno zvočne kode,

se uglasimo s harmonijo fizičnega telesa, emocionalnega in mentalnega telesa, s podzavestjo in nadzavestjo …  Kamor sežemo, tisto polje očistimo travmatičnih energijskih odtisov ali blokad. Zato postanemo pretočni za življenjsko energijo, ki se zatem nikjer več ne ustavlja, temveč svobodno teče skozi celotno bitje. Le bitje osvobojeno travmatičnih spominov in energijskih blokad je zdravo, srečno, zares ustvarjalno in obdarjeno z blagostanjem, ki se zliva v življenje brez ovir.

Z ozirom na vse bolj pospešeno duhovno evolucijo človeštva se k nam ponovno vrača svetlobno-zvočna abeceda (v tem trenutku je v naši šoli Veduna že preko 40 kod), kot orodje za povezovanje z Izvorno/Kozmično Zavestjo/Inteligenco in lastno Bitjo; svetlobno-zvočne kode v nas prebujajo tudi t.i. »vódeni  zvok« in »vódeni gib«, to je kanalizirani zvok kozmične resonance in gib t.i. transcendentalne zavesti – onkraj običajne zavesti in uma, ki služita za uravnovešanje vseh teles ter širjenje zavesti ali duhovno rast, s tem pa tudi za prebujanje spečih sposobnosti. Postajamo mediji za transfer Izvorne življenjske energije, ki nas dela žive, nas poživlja in vzdržuje. Ob iniciaciji pridobimo torej orodje za  pomoč sebi in drugim, pa tudi rastlinam in živalim. Kode harmonično delujejo celo na materialni svet. Zato je Veduna kozmična resonanca izjemen dar za uglaševanje ali privabljanje sreče in skladja v življenje. Dobljeno orodje lahko uporabljamo za pomoč kadarkoli in v vseh življenjskih situacijah. Z njim bomo vselej učinkovitejši, premočrtnejši in usklajenejši s trenutnostjo, vizije in želje pa se bodo uresničevale lahkotneje. Kode sprožijo pretok Univerzalne življenjske energije, ki nas širi tudi v Polje brezmejnih možnosti…

II. /A stopnja / 2. koda

Druga koda služi za čiščenje in harmoniziranje naših emocij oz. čustvenega telesa; če čustveno nismo umirjeni in se celo odzivamo z rušilnimi čustvi jeze, žalosti, zaskrbljenosti, ljubosumja …, nam bo šlo vse narobe, pa tudi misel bo zamegljena. Da bi pozorneje slišali sebe in druge in lastno duhovno vodstvo duše ter delali vse manj napak v življenju, se moramo torej najprej očistiti strahu, skrbi, nervoze, jeze, nemira, žalosti in zavisti, pri čemer nam učinkovito pomaga druga svetlobno-zvočna koda Veduna kozmične resonance.

Rogla

Veduna kozmična resonanca – II./B stop. / 3. koda

Tretja koda je namenjena za čiščenje, harmoniziranje in širjenje sposobnosti mentalnega telesa ali uma in kreativnosti. Z iniciacijo v tretjo svetlobno-zvočno kodo aktiviramo »vódeni gib« in »vódeni zvok«, ki prihajata skozi nas vselej unikatno ali v nikoli ponovljivi obliki, tako za nas kot za ta trenutek, ker ga prav sedaj potrebujemo. Tretja koda je simbol za delo, urejanje ali zdravljenje duše in telesa »na daljavo« in torej brez prostorskih in časovnih omejitev. Z njo lahko popravljamo tudi energijske odtise storjenih slabosti v preteklosti, t.i. akaša energetske zapise. Ali pa z njo popravljamo »življenjski scenarij« in pripravljamo boljšo prihodnost; širimo našo zavest, kar zaznamo tudi v novih »nenavadno« zanimivih ustvarjalnih idejah. Širiti zavest pomeni tudi bogatiti širjave uma in plemenititi zaznave.

Veduna kozmična resonanca – III. stop. / 4. in 5. koda

Tretja stopnja predstavlja aktiviranje duhovnega vodstva, »vódenega giba« in »vódenega-transcendentalnega zvoka«. S pomočjo svetlobno-zvočne kode za razvoj zavesti še izdatneje razširjamo svojo zavest in sicer s posvečeno tibetansko in še do nedavna skrito svetlobno-zvočno kodo za pretok čiste ljubezni (posebnost naše šole/poti). S to stopnjo smo končali »osnovno šolanje« uglaševanja samega sebe.

Veduna kozmična resonanca – IV. stop. / 6. in 7. koda

Četrto stopnjo tvorita iniciaciji v dve »skrivni« tibetanski mojstrski svetlobno-zvočni kodi (simbola), iniciacija za duhovno rast in še širšo energetsko pretočnost ter zaščito. Tokrat bogati to zavedanje učenje in iniciacija v tibetanski mojstrski zdravilni simbol in v večdimenzionalni simbol za stik z dušo ali najvišjimi ravnmi zavesti oz. nadzavesti. zato nas 6. in 7. koda povežeta z lastno božansko bitjo …

Veduna Karuna kozmična resonanca I. stop. / 8. – 11. koda

To stopnjo tvori paket štirih svetlobno-zvočnih kod, ki nam omogočajo trajno vez s podzavestjo in nadzavestjo. Z ravnmi bitja torej, kamor običajna zavest nima vstopa! Prav čiščenje potlačenih bolečih čustev v podzavesti je izjemnega pomena, saj nas »vodijo« tamkajšnji potlačeni strahovi, skrbi, morasti občutki in druga rušilna čustva. Ti po zakonih resonance privabljajo enako »zveneča« (boleča) čustva v naša življenja, boleče situacije pa se ponavljajo znova in znova, vse dokler jih ne ozavestimo in izničimo. S kodami, ki nam omogočajo vstop v podzavest, se pričenjamo zavedati potlačenih čustev in jih preobrazimo v nevtralne ali nemoteče spomine. Kode nas tudi prizemljujejo in uravnovešajo v času in prostoru.
»Prizemljevanje« pomeni biti tukaj in zdaj in tudi jasno zaznavati in izražati namen ali sporočila trenutka. Prizemljitev in povezava z nadzavestjo (to je z dušo) vsidruje ponotranjeni mir. Karuna učenje Williama Lee Randa I. in II. stopnje je le temeljna osnova Veduna Karuna kozmične resonance.

Veduna Karuna kozmična resonanca II. stop. / 12. – 15. koda

Ta stopnja prinaša sledeči paket štirih svetlobno-zvočnih kod, ki nam bistrijo um pri prednostnem razvrščanju, pri energijski zaščiti, v kreativnosti, učenju, komunikaciji, vzpostavljanju notranjega miru, širitvi možnosti naših zaznav in nas blagozvočno povezujejo s svetom okoli sebe: z naravo, živalmi, rastlinami, kristali, zemljo …

Veduna Karuna kozmična resonanca III. stop. / 16. – 19. koda

 

S sedmo stopnjo kozmične resonance oz. 3. stopnjo Karuna kozmične resonance ponovno pridobimo še štiri svetlobno-zvočne kode, ki jih poznajo predvsem »svetlobni bojevniki« budističnega in hinduističnega sveta..
Nekatere kode uporabljajo Mojstri Učitelji različnih duhovnih tradicij v svojih iniciacijskih obredjih. Ker pa so te kode poznane tako širokim množicam (skoraj polovici človeštva sveta) kot tudi posvečencem, sem se odločila, da jih v iniciacijskem procesu podelim kot tretjo stopnjo Veduna Karuna kozmične resonance. Tudi budistični lame in hindujski jogiji

prejemajo svetlobno-zvočne kode v svojo nadzavest z iniciacijskimi postopki. Tako so kode učinkovitejše in močnejše. Uporabljajo jih za duhovni razvoj, za uglaševanje z vsemi ravnmi bitja in resničnosti ter za harmoniziranje življenja. Enako pomembne so še dandanes. Ozaveščamo tudi pozabljene kode iz zakladnice svetlobno-zvočne abecede, ki naj bi v davni preteklosti štela preko 300 kod ali simbolov. Mednje sodi tudi koda za odvajanje negativitet iz naših življenj.

Od pomladi 2006 tečajniki prejemajo še novo svetlobno-zvočno kodo »Mojstra dlani«, ki izdatno povečuje pretok Izvorne ali Božanske zdravilne energije skozi duha in telo, še zlasti pa skozi roke; koda simbolizira zdravilno energijsko moč Bude in Kristusa…

Veduna Karuna kozmična resonanca IV. stop. / 20. – 24. koda

Četrta Veduna Karuna je paket petih svetlobno-zvočnih kod znanih tudi kot velika tibetanska mantra, ki jo za razvoj zavesti sicer povečini brez iniciacijskega vsidravanja v nadzavest še danes uporabljajo budisti širom po svetu. Sestavljena koda vsidruje frekvence od najvišjih nam dosegljivih kozmičnih vibracij, do povsem zemeljsko prizemljitvenih oziroma oblikotvornih.Sestavljena koda ali velika mantra nas uglašuje po osi zavesti – po ljudsko od 1. – 9. oz. 12. ravni duha ali resničnosti, ki jo zmoremo dojemati in izkusiti. Zato je ta stopnja medsebojno povezovalna. Istočasno pa nas energijsko krepi in globoko osvešča: vse moteče, kar še nismo uspeli odstraniti, je ponovno postavljeno na ogled. Odstira pa tudi nove vizije in neznane svetove duha, ki jih dotlej morda še nismo zaznali in izkusili; vendar vselej v svoji celoviti mnogodimenzionalni ali pestri podobi. Spiritualna modrost prosvetljenjskih izkušenj nam postaja vse bolj dosegljiva.

Veduna Karuna kozmična resonanca V. stop. / 25. – 28. koda

Simbolni svetlobno-zvočni jezik je višjedimenzionalni jezik našega bivanja in zrcalo tiste resničnosti, ki biva onkraj materialnega. Simboli predstavljajo višjefrekvenčni komunikacijski sistem in odstirajo sporočila višjedimenzionalnih ravni zavesti ali duše in so vezivo med različnimi ravnmi bivanja – snovnega in duhovnega, vidnega in nevidnega, otipljivega in neotipljivega, slišnega in neslišnega… Naši predniki so pred stoletji in tisočletji poznali več sto simbolnih oblik tega svetega svetlobno-zvočnega jezika ali oblik svete geometrije, s pomočjo katerih so se zmogli povezovati z višjefrekvenčno resničnostjo in kozmično telepatsko prenašati v fizični svet »božanski utrip« popolnega in celovitega. V tem izjemnem času, ki ga živimo, se vse bolj zopet oziramo po starodavni duhovni dediščini in simbolnem jeziku. Davno modrost lahko s pridom uporabljamo tudi dandanes. Pomaga nam živeti in celo preživeti, predvsem pa živeti polno in zavedajoče. Zadnje desetletje Mirit »prejema« ali kanalizira pozabljeno starodavno brezčasno znanje in ponovno obuja večno modrost planetarne duhovne dediščine., Ponovno obuja vse več svetlobno zvočnih kod ali simbolov, ki so tisočletja človeštvu pomagali živeli, preživeti in razvijati radost in obilje. Tako razširjamo malho modrosti, obnavljamo in posodabljamo »orodja« za (samo)urejanje in ustvarjanje »brez meja«, ki je istočasno tudi nepogrešljivo orodje za pomoč najbližjim, pa tudi drugim in planetu.
Veduna Karuna V. stopnje je posvečena Mantri Nesmrtnosti, ki je vir in eliksir življenja.

Veduna Karuna kozmična resonanca VI. stop. / 29. – 33. koda

Veduna Karuna VI je sledeča stopnja iz cikla Veduna Karun in prav tako temelji na modrosti svete geometrije in pripadajočih zakonitostih življenja. Arhetipske svetlobno-zvočne kode odpirajo vrata ali portal na vse višje ali vse širše ravni zavedanja ter omogočajo vse širšo energijsko pretočnost, s tem pa tudi vse večjo učinkovitost (samo)urejanja, (samo)zdravljenja, uglaševanja s seboj in okolico. Kolikor višje torej »zvenimo«, toliko prodornejši smo. Pripadajoče skrivne kode Velikih Misterijev življenja so poznale različne kulture in civilizacije skozi tisočletja dolgo zgodovino oz. evolucijo. Nikamor ne moremo pobegniti. Pot do cilja, to je do prebujene kozmično-zemeljske zavesti je vsem nam zaukazana. Od nas je odvisno le, kako bomo potovali: počasi ali hitro, brez zavedanja ali čuječno, boleče ali veseleče, speče ali ustvarjalno… Deseta stopnja Veduna (Karuna) kozmične resonance ponuja nove izzive v duhovnem bujenju spečih talentov.

Veduna Karuna kozmična resonanca VII. stop. / 34. – 38. koda

Na tej stopnji se ukvarjamo s predanostjo in hotenjem. Iniciacija Karune VII je portal v večdimenzionalno spiralno zavest in inventura hkrati. Svetlobno-zvočne kode so ključi vse poglobljenejšega miru in moči blagostanja, kode za zavestno uglaševanje z notranjo modrostjo (duše) ter orodje duhovne alkimije in duhovne anatomije, ki nas vodi v potešeno dovršenost. Z njimi se učimo ustvarjati odločno, usmerjeno in uspešno. Tako oblikujemo svojo svobodo in nepopačeno razsodnost ter naglo uresničujemo svoje želje in življenjsko poslanstvo. Kode te stopnje pripadajo večnim zakonitostim zlatega reza popolnosti, planetarnim in osebnim sanjam.

Veduna Karuna kozmična resonanca VIII. stop. / 39. – 42. koda

Nadaljujemo s sprejemanjem novih svetlobno-zvočnih ključev svete geometrije, ki širijo zavest in odpirajo vrata v nove svetove in so odmev Univerzalnega Logosa ali Inteligence ter zrcalo kozmično-zemeljskih zakonitosti ali Reda. Te kode krepijo naša nesnovna (eterična) telesa, umirjajo in širijo sposobnosti uma ter nas povezujejo z neskončnostjo in brezmejnostjo lastne Biti. V iniciantih prižigajo ogenj preobrazbe (kundalini) ter nas pospešeno vodijo k ravnovesju razsvetljenega cilja. Ti ključi nevidnega v vidnem so poglavitno orodje misteričnih šol različnih duhovnih tradicij našega planeta.

Veduna Karuna kozmična resonanca IX. stop. / 43. – 47. koda

Življenje gradi preprostost in pestrost oblik, nešteto možnosti in priložnosti … Vse življenje pa iščemo uglašenost z devetimi ravnmi zavesti, usklajujemo nasprotja, razdvojenost sveta pa sestavljamo v celovito bivanjsko podobo ali enost. Podobno kot v glasbi prisluškujemo višjim harmonikom (etiki duše), jih prepoznavamo, doživljamo in jih poskušamo tudi zavestno živeti. Zvezda obilja nam kaže pot do cilja, sobivajoče duše pa nas spominjajo na tisto, kar smo pozabili, hote ali nehote prezrli ali potisnili v pozabo. Svetlobni bojevniki preteklosti in sedanjosti zavedajoče odkrivajo devet pravljičnih svetov bivanja, se vzpenjajo po devetih stopnicah duhovne piramide, ki jih opredeljuje devet ravni ali kvalitet dojemanja in spoznanja. Nagovarja nas torej devet resnic Univerzalnega Logosa. Eno je v vsem in vse je v enem. Kdor želi, bo našel obljubljeno deželo ali duši obljubljeno življenjsko obilje vse-povezanosti. Če le ima dovolj poguma in vztrajnosti!

Veduna Karuna kozmična resonanca X. stop. / 48. – 52. koda

Če hočemo ali nočemo, hote ali nehote, potujemo skozi labirint življenja in poskušamo najti Vir ali Izvor našega hrepenenja, božanskega ali popolnega; iščemo dovršeno zavedanje in dušno družino ali monado sestrskih duš. Življenjske priložnosti nam ponujajo razkritje tudi najvarnejše in najblagozvočnejše dogovorjene poti, ki pa ni tudi lahka. A je za nas gotovo najboljša. Čas je, da najdemo vse ključe življenja in da razumemo in zaživimo tišino zvenenja ali zvenske kvalitete tišine. Ank – ključ prvobitne življenjske energije božanskega Logosa nam pomaga odpirati vrata ali portale v mnogodimenzionalni trebuh lastne vizije in manifestacije. Ank je ključ za lažje vzpostavljanje svete zdravilne poti ali kroga, je kažipot skozi kozmično-zemeljske cikle, bioritme in dušne dogovore. Z magnetno močjo nas priteguje cilj: popolnost ali dovršenost sobivanja ne temeljih prebujene zavesti. S pomočjo te karune sestavljamo desetiško celoto. Kot alkimisti medsebojno povezujemo izkustveno in le-to preobražamo v modrost ali polnino zavedanja, ki prinaša potešeni mir. A ne pozabimo, da je ključ zadnjih »desetih« vrat v nas samih. Zadnjo odločilno bitko vedno bojujemo sami na bojnem polju lastne zavesti, lastnega ravnanja in svoje filozofije življenja.

Veduna Karuna kozmična resonanca XI. stop. / 53. – 56. koda

Nadaljujemo z majevskimi kodami življenja v okviru svete številčne abecede.

Veduna Karuna kozmična resonanca XII. stop. / 57. – 60. koda

Nadaljujemo z majevskimi kodami življenja v okviru svete številčne abecede.