Etnografski Muzej

Že več kot 5 desetletij Mira Omerzel – Mirit na svojih tečajih (katedra Veduna (slovansko – pitagorejska šola za razvoj zavesti in harmoniziranje z zvokom) deli svoje znanje ljudem, ki si želijo in potrebujejo njena učenja in zdravljenje duše.

Pri tem sodeluje in po svetu koncertira tudi ansambel Vedun (ansambel za staro meditativno glasbo in oživljanje spiritualnih zdravilnih zvokov kultur sveta). Inštitut Sventovid podpira in omogoča izdajo tako Mirinih kot ansambelskih del.

Mirina dediščina je vidna na različnih področjih življenja in novodobnih razmišljanjih, ki se ozirajo tudi po modrostih preteklosti. Izredno bogato in pestro je njeno ustvarjanje − od znanstvenega do umetniškega in duhovno prebudniškega. Založba želi pomagati tudi pri izdaji njenih številnih še neobjavljenih, a dragocenih del. Zato Inštitut Sventovid potrebuje tudi donatorska sredstva (glej povezavo ”Donatorstvo”). Še neobjavljenih je več kot 20. del in številni audio – video posnetki.

Modro bi bilo ponatisniti tudi nekaj del, ki so bila sicer že objavljena pred desetletji doma ali v tujini, današnjim bralcem pa so dandanes žal nedosegljiva, čeprav so tudi za današnji čas enako pomembna. So namreč brezčasna pričevanja o naši staroslovenski in svetovni dediščini in zatorej nikakor niso odveč. Škoda bi bilo, da šla v pozabo. SO TRAJEN ZGODOVINSKI SPOMIN IN NAVDIH za širjenje zavesti in zavedanja ter TERAPEVTSKA POMOČ (zvočna, vseživljenjska, ubesedena, ustvarjalna…). Seveda bi mnoga dela veljalo tudi prevesti vsaj v angleški jezik.

Na spletnih straneh boste našli vse podatke o Mirinem minulem delu in ustvarjanju ansambla Vedun ter projektih za prihodnost.

Tine Omerzel Terlep

Inštitut Sventovid


Ko se ljudem godi hudo, je živalim še huje. Že desetletja naš ansambel in katedra Veduna skrbita za ogrožene ali nepreskrbljene živali – tako v Sloveniji kot tudi na Balkanu in drugod po svetu. Smo v stiku z društvi za zaščito živali na poplavljenih področjih. Direktni prispevki bi jim prišli zelo prav. Najprej bi podprli društvi na Koroškem in Prekmurju. Vabimo vas, da zanje donirate prostovoljne prispevke s pripisom DONACIJE ZA ŽIVALI. Živali in njihovi skrbniki bodo veseli vsakega daru.

DONIRAJTE