Mirit

Mira Omerzel – Mirit je doktorica muzikoloških znanosti, univ. dipl. etnologinja, etnomuzikologinja, samostojna raziskovalka, pisateljica, duhovna učiteljica, glasbenica, zvočno-energijska terapevtka, kozmična telepatka – medij za prenos Univerzalne življenjske energije – slišnega in neslišnega Univerzalnega frekvenčnega valovanja ter ustanoviteljica ansamblov Trutamora Slovenica in Vedun ter Katedre za razvoj zavesti in (samo)zdravljenje z zvokom Veduna. Mirit je avtorica številnih etnomuzikoloških študij, še zlasti o ljudskih glasbilih, ter pionirka v raziskovanju razsežnosti in moči zvoka na Slovenskem in v svetu. Je samohodka, pravijo njeni stanovski kolegi, ki ubira neznana pota. Pota skrivnega.

Vsa njena ustvarjalnost in dela ter tudi ansambelsko odrsko in koncertno delovanje temeljijo na modrostih različnih kultur preteklosti. Obiskala je mnoge modrece, zdravilce, svečenike ‒ glasbenike in šamane različnih kultur na vseh celinah: severnoameriške Indijance plemen Navajo, Hopi in Apači, mehiške Maje, avstralske Aboridžine, indonezijske balijane, sibirske šamane v Hakasiji in Tuvi, tibetanske budistične lame in indijske džotiš ršije, havajske mojstre kahune, brazilske in filipinske psihične ali kozmične kirurge.

 

Raziskovala pa je tudi po deželah slovanske in evropske duhovne dediščine, po Egiptu, Grčiji, Maroku ter balkanskih deželah. Modrosti, posvečena učenja ter lastne izkušnje in preizkušnje med njimi ter pojasnila iz različnih znanstvenih disciplin je popisala v obsežni knjižni seriji devetih knjižnih enot s krovnim naslovom KOZMIČNA TELEPATIJA ali modrost onkraj misli in slišnega zvoka preteklosti za prihodnost, v pripovedni pravljični obliki za male in velike otroke pa v seriji PREJA VEČNOSTI duhovnih zgodb in pravljic. Z mnogimi modrimi ženami in možmi tega planeta ‒ šamani, zdravilci, svečeniki ‒ ohranja čarobno vez medsebojnega sodelovanja in učenja.

Še kot študentka (pri 22 letih) je Mirit leta 1978 sestavila ansambel Trutamora Slovenica (ansambel za arhivsko oživljanje slovenske glasbene dediščine), leta 1999 še ansambel Vedun (ansambel za staro in meditativno glasbo ter transcendentalni zvok ljudstev sveta). Po desetletjih zavzetega duhovnega zorenja je (1995) ustanovila slovansko-pitagorejsko katedro za razvoj zavesti in harmoniziranje z zvokom ‒ Veduna (s tem imenom deluje od leta 2001). Od leta 1995, torej že več kot 20 let, Mirit tudi pomaga ljudem pri iskanju ravnovesja, v duhovnem razvoju, širjenju zavesti ter v samouresničevanju. Duhovna rast in preobrazba, ki sta se tudi v njenem življenju intenzivno pričeli odvijati še zlasti po letu 1980, sta zahtevali umik iz znanstvenih in umetniških krogov. Umik v samoto in tišino je bil nujen.

 

2

3

V tem času je preučevala vzhodne filozofije (ajurvedsko medicino, vedski džotiš) in 12 let prakticirala transcendentalno meditacijo, jogijsko levitacijo in tibetanski men-ho (rei‑chi), kar ji je pomagalo vzpostaviti drugačen življenjski vpogled ter se približati tisočletja starim duhovnim znanjem. A vse to je predstavljalo le prvo stopničko duhovne piramide, ki se je pričela graditi. Kasneje je oblikovala tudi vrsto Veduna tehnik za pomoč ljudem v stiski ali za širše duhovno samozavedanje. Z glasbenimi sodelavci Mirit tudi aktivno muzicira doma in po svetu. Oba ansambla sta kot ambasadorja slovenske kulture gostovala po vseh evropskih deželah in tudi v državah na drugih celinah. S koncerti in nosilci zvoka glasbeniki tudi oživljajo in poživljajo ter osmišljajo Mirina teoretična dognanja. Ob 30‑letnici delovanja (2008) so vsa svoja glasbena znanja in prizadevanja združili pod imenom Vedun. Vedun je staroslovansko božanstvo, ki naj bi urejalo in zdravilo svet z besedo in zvokom.

Poleg etnomuzikološkega terenskega raziskovanja, odkrivanja prazgodovinskih glasbil, zgodovinskega razvoja ter zvočnih podob slovenskih, evropskih in predklasičnih glasbil sveta, se je Mirit s sodelavci lotila še odkrivanja najgloblje biti zvoka in glasbe. Na področju etnomuzikološkega raziskovanja deluje že več kot 44 let (pričela je že v gimnazijskih letih v starosti 15 let).

S pisanjem strokovnih etnomuzikoloških razprav (še zlasti o zadnjih glasbilih predklasičnega sveta na slovenskem etničnem ozemlju ‒ od prazgodovine in starega veka do danes), z etnološkimi, znanstvenimi in duhovnimi knjigami ter članki, s predavanji, seminarji, tečaji in z delavnicami, zvočnimi »kirurgijami«, skupaj z ansambloma Trutamora Slovenica in Vedun, s koncertnimi predstavitvami glasbenega izročila naših planetarnih prednikov, tudi praktično (aktivno glasbeno) dopolnjuje etnomuzikološka

in duhovna spoznanja o slovanski in slovenski ter svetovni kulturni dediščini in identiteti. Njeno znanstveno-raziskovalno, umetniško poustvarjalno in pedagoško delo je posvečeno tako razgaljanju čutnih (slušnih) in nadčutnih (duhovnih) sposobnosti in sporočil svetovne glasbene dediščine ter pozabljenih praks kot tudi odkrivanju zakonitosti človekovega življenja in bivanja, razkrivanju ciljev in namenov človekovega potovanja.

Mirit na tem temelju raziskovalnih dognanj oživlja in razvija tudi tehnike duhovne rasti, načine učinkovitega (samo)urejanja in zdravljenja duše in telesa, ključe vsepovezanega zavedanja in delovanja. Njenih tečajev se udeležuje staro in mlado: od študentov, pedagogov, profesorjev ter jezikoslovcev in prevajalcev do zdravnikov in drugega medicinskega osebja, umetnikov, muzikologov, etnologov, filozofov, arhitektov, pravnikov in drugih iskalcev matematično-tehničnih profilov ter upokojencev … Pomembna je le širjava zavesti, nikakor pa ne količina informacij v glavi!

 

BIBLIOGRAFIJA DR. MIRE OMERZEL – MIRIT (.pdf)

Dsc 6427