S KOZMIČNO HRANO (PRANO) IN BRETARIJANSTVOM TER SVETLOBO ZVOKA DO MEDIJA IN KOZMIČNEGA KIRURGA

VEDUNA PRANIČNO BRETARIJANSKI PROCES (SUHI POST) 2020

 

Dr. Mira Omerzel – Mirit živi trajno od kozmične hrane od avgusta 2000. Ta možnost se ji je prvič (spontano!) za več tednov zgodila sicer že decembra 1994. Postala je medij in kozmična telepatka (za ljudi prevaja t.i. kozmične in galaktične iniciacije); ter zdravilka: kozmična zvočno-energijska kirurginja. S svojim ansamblom Vedun pa poleg starodavnih glasbenih praks kultur sveta kanalizira meditativne, urejajoče in zdravilne zvoke ter brezčasne zvočne kode.

Razvila je tudi duhovno tehniko za razvoj zavesti in (samo)zdravljenje – Veduna kozmično resonanco. V procesu prestopanja na življenje brez običajne hrane je dobila »ukaz« in informacije za vzpostavitev svoje duhovne šole. Tako se je rodila Veduna – slovansko-pitagorejska katedra za razvoj zavesti in harmoniziranje z zvokom. Kot medij za prevajanje prvobitne življenjske energije sprejema tudi informacije za ljudi ter vodeno ali kanalizirano piše tudi svoje knjige o staroslovanskih duhovnih znanjih in modrostih kultur sveta. Ljudem pomaga poiskati poti skozi labirinte življenja. Pri tem ji pomaga tudi njen sin Tine (Omerzel) Terlep, ki občasno prav tako izkuša procese brez hrane. Beri tudi o Veduninem suhem postu brez hrane in tekočine, na katerega Mirit vodi vsako leto številne svetlobne iskalce. Pa tudi glasbeniki ansambla Vedun, ki muzicirajo v poltransu in so tečajniki Mirine duhovne šole, se vsako leto (pod Mirinim vodstvom) udeležijo večdnevnih procesov, ki temeljijo na življenju brez hrane in tekočine (Veduna suhih postov), v katerih razširjajo svoje zavedanje in se povezujejo s Počelom, z Univerzalno Inteligenco življenja ter sami s seboj. Glasbeniki-terapevti pojejo in igrajo na pozabljena glasbila različnih kultur z vseh celin.

dr. Mira Omerzel – Mirit na temo bretarianstva.

Skorajda vse duhovne tradicije našega planeta poznajo nekajdnevna, večtedenska ali celo večmesečna iniciacijska potovanja- brez hrane in tekočine -, ki človeku pomagajo razširjati zavest in ga povezovati v mnogodimenzionalno celoto. V zavest enosti. Nekatera z naravo uglašena ljudstva tovrstna znanja in postopke uporabljajo še dandanes. Življenje brez običajne hrane sodi med izkustva, ki nam razširjajo zavest onkraj običajnega linearnega uma, časa, prostora in tridimenzionalne stvarnosti. V tej izkušnji lahko dosežemo neovirano in širšo energijsko pretočnost, s tem pa tudi zdravje, raven nadčutnih zaznav – sposobnost kozmične telepatije in pretanjenega prisluškovanja višjim ravnem resničnosti. Svetove nad otipljivim snovnim svetom.

S to bretarijansko izkušnjo, ki je preizkušnja predanosti in poguma ter sprejemanja kozmičnega in nesnovnega, pa tudi ravni zasmrtja in neslišnih, nevidnih ali neotipljivih svetov resničnosti ter duha, presegamo običajne meje in zamejitve ter se razširjamo v Kozmos. V neznano; duhovno rastemo in se bolj zavedajoči tudi vračamo v telesnost; človek – kozmična esenca (duša) na Zemlji prične zaznavati Izvorno življenjsko valovanje oz. pestro simfonijo frekvenc vesolja in Zemlje (vedsko – šabd). Zavestno prestopi v polnino življenja. Poveže se v Univerzalno Inteligenco ali Logosom in povsem sprejme možnost, da ga »kozmična juha« ali Univerzalno življenjsko polje lahko tudi hrani, oblikuje, ureja… Ob tem se dogodi veličasten (kvantni) skok zavesti, ki močno razširja um in načine razmišljanja. Duhovni iskalec in bojevnik prične sprejemati darove kozmično-telepatskih sposobnosti in uvide v mnogorazsežnostno resničnost, ki fizičnim očem običajno ostaja zakrita.

Vse to omogoča zavestno potovanje med dimenzijami naše danosti. Na ta način stopimo v subtilni svet frekvenčnih (zvočnih) vibracij, ki ustvarjajo prav vse, tako snovno in nesnovno, otipljivo in neotipljivo…
Življenje brez hrane ali t.i. pranojedska izkušnja je tudi zrcalo človekove duhovne odprtosti,celovitosti in povezanosti z vsemi življenjskimi polji; ogledalo ravni prebujenosti in odmev kozmične zavesti. Zato so bili tovrstni procesi in načini življenja brez hrane, kratkotrajni ali dolgotrajni, tudi v preteklosti nepogrešljivo orodje duhovne rasti in vozilo za »potovanja v svetove onkraj« tridimenzionalnega prostora, linearnega časa in uma; orodje za raziskovanja subtilnih svetov duha, ključ meddimenzionalnih izkustev in popotovanj skozi zastore časa in prostora.

Hrana na svoj način sicer tudi obremenjuje telo, s »kozmično juho« pa ostaja telo čistejše in prevodnejše za življenjsko energijo, zato je npr. zdravilec-pranojedec odličen medij za prevajanje visokofrekvenčne (zelo prodorne) življenjske energije v fizični svet.
Več lahko preberete v Mirini knjižnji seriji Kozmična telepatija/onkraj misli in slišnega zvoka (I. knjiga; Življenje brez hrane in večnost duhovnih sporočil severnoameriških Indijancev) ter v številnih člankih in razpravah.
Življenje brez hrane – starodavno orodje za širjenje zavesti (celoten članek)
Mira Omerzel – Mirit v video posnetku govori o svojem zanimivem in nenavadnem potovanju v kozmične razsežnosti in hranjenju s kozmično energijo. Podnaslovljeno v angleški in italijanski jezik.
Drugi video posnetki dr. Mire Omerzel – Mirit na temo bretarianstva.