1. KONCERTI IN ZGOŠČENKE ANSAMBLA VEDUN

so umetniško-terapevtske stvaritve in svojstvena obredja, katerih zvočno-energijska preja (kanalizirana v šamanskem poltransu) pričara posebna doživetja. Ansamblovo pionirsko delo vrača glasbi svetost in prav tako sodi med svetovne redkosti. Glasbeniki-terapevti poslušalcem podarjajo urejajoče zvočne podobe in ključe, harmonije in ritme za umirjanje, kar globoko sprošča in razširja zavest. Tako koncerti kot avdio-video dela so običajno opremljena s pestrimi pojasnili in razlagami zvočnih podob dr. Mire Omerzel – Mirit (s knjižico v slovenskem in angleškem jeziku).

Zgoščenke

Zgoscenke


2. KNJIGE DR. MIRE OMERZEL – MIRIT (knjižna serija Kozmična telepatija, Zvočne podobe prebujene ljubezni, Potovanje na vrh Svete gore, Vilinska nit zvočne preje …)

V njih Mirit razgalja modrost onkraj misli in slišnega zvoka, učenost preteklosti za prihodnost. Mirit tudi s pisano besedo pojasnjuje že pozabljena znanja različnih kultur, govori o zakonitostih življenja in preživetja ter bitnosti zvoka; opisuje tudi izkušnje in preizkušnje na svojem duhovnem potovanju ter pomembna in vredna doživetja med modrimi zdravilci, svečeniki, šamani različnih ljudstev. V zgodbah, pravljicah in upesnjenih duhovnih sporočilih (tudi orakeljskih) pa tudi na umetniški in simbolen način vodi bralca skozi Velike Misterije življenja. V vseh knjigah, ki so v veliki meri pisane tudi po kozmičnem nareku (kanalizirane) avtorica ljudem v razmislek ponuja modrosti preteklosti naših planetarnih prednikov ter učenost o zakonitostih izpolnjenega in radostnega so-bivanja, ki nakazuje pot v mir in raznovrstna blagostanja.

Knjige

Knjige