6a

Snovni in nesnovni svet sestavljajo frekvence. Toda zvenska danost je mnogo, mnogo več. Zvok je alkimija frekvenc in njihovih energij, orodje za zdravljenje subtilnih teles duha in fizičnega telesa ter orodje za dvig zavesti in senzibilizacijo čutil. Na nas deluje zavedno in nezavedno.
Z zvokom (resonanco) se lahko sestavimo v harmonično celoto in uskladimo z naravnimi ritmi, zaradi disharmonij pa lahko zbolimo.

Modrosti svetovnih glasbenih tradicij povezujejo človekovo zavest z arhetipsko nezavednim in z zvočnimi vzorci nadčasovnega. Zvok pa nas tudi povezuje z Velikim Slušnim Logosom Univerzuma in Kozmično Inteligenco oziroma Zavestjo Narave, ki jo vse bolj odkrivata tudi subatomska fizika in medicina.
Zvok je ključ tistih vrat »duše in srca«, ki odpirajo subtilne svetove »onkraj« običajne zavesti (transcendence) ter pospešene poti samorazvoja.
Na delavnicah in predavanjih spoznavamo in izkušamo elemente velikih znanj, večinoma še vedno prikritih skrivnosti umetnosti delovanja fizičnih zakonov zvoka (fizikalnih zakonov frekvenčnega sveta Newtonove fizike) in predvsem duhovnih lastnosti zvoka (energijske subatomske/kvantne ravni).

Seznanjamo se s filozofijami, znanstvenimi spoznanji in tehnologijami razvoja zavesti s pomočjo zvoka in sicer skozi zgodovinska izročila in sodobno znanost. Najpomembnejša pa so lastna izkustva udeležencev, ki so vselej neponovljiva, delavnice pa zaradi tega unikatne in jih lahko razumemo kot večurno globoko sproščanje in osveščanje, to je samozdravljenje zavesti in vseh teles.

Na delavnicah, ki so zasnovane stopenjsko, poglabljamo in razvijamo zvočne tehnike sproščanja, zdravljenja, ščitenja, jačanja duha in telesa in odkrivanja nezavednega. Z zvokom senzibiliziramo vsa čutila za razpoznavanje sveta okoli sebe in v sebi. Učimo se razpoznavati nam koristne frekvence in škodljive zvoke, ritme, ropote … ter različne tehnike in zvočne formule ljudstev sveta preteklosti in sedanjosti