08 Dsc 3730 Rogla 2017

kozmične, galaktične, planetarne in
atlantidsko-lemurijske kozmično-zemeljske iniciacije
za čas naglih sprememb, ravnovesje, pospešen
duhovni samorazvoj, radost in blagostanje

Kozmične iniciacije ob terapevtskih zvokih ansambla Vedun so svojevrsten eliksir življenja. Energijsko polnijo in urejajo, širijo zavest in zavedanje ter krepijo telo in duha. Komajda zaznavni vibracijski (zvočni) tokovi Univerzalne življenjske energije podpirajo in ščitijo življenje in vsa živa bitja. Prav dobro so jih skozi zgodovino poznali naši planetarni predniki (mediji; tokrat Mirit in Tine), ponekod pa so v rabi še danes. So dokaj enostavna oblika pomoči v stiskah in orodje duhovne rasti, ki tudi navdihuje in plemeniti.
Kot pomoč v duhovnem razvoju, pri vzpostavljanju harmonije in blagostanja ter potešenega miru, v novem tisočletju velikih sprememb, kozmične iniciacije prinašajo darove

 

(v obliki visokofrekvenčnega neslišnega kozmičnega zvoka). Povezovanje z vesoljem oz. bolje ‒ s simfonijo frekvenčnih valovanj vesolja, ki jih dandanes zaznavajo in preučujejo tudi sodobni astrofiziki in kvantni mehaniki, je bilo v vseh časih in kulturah izrednega pomena. Čemu ? Predvsem za vzpostavljanje ravnovesja v življenju in na Zemlji. Iniciacije skupaj z drugimi tečaji katedre Veduna in izjemno zvočno-energijsko »kirurgijo« sestavljajo celovito učenje Misterijev življenja, sežejo v podzavest in nadzavedno ter razgrajujejo globoko potisnjene travme, boleča čustva in misli ter tako omogočajo duhovno rast, samourejanje na vseh področjih življenja, pa tudi širjenje zavesti in zavedanja.

Zvočno-energijske iniciacije, ki potekajo oz. se stekajo v okviru katedre, so svojevrstne kopeli različnih vibracijskih planetarnih kvalitet ali darov: ozvezdij Plejad, Siriusa, Oriona, Galaktičnega Središča, Velike medvedke, Andromede, Krijona, Laboda, Dvojčka, Zmaja, Kozmične kače … Iniciacije prevajajo podpirajoče frekvence s planetov našega osončja in galaksije ter nagovarjajo našo Prabitnost in temeljne elemente življenja na Zemlji. Smo namreč »kozmični otroci«. Življenje izhaja iz zvezdnega prahu in oblikotvorne vseprisotne energije.

Vesolje je simfonija frekvenc, trdijo tudi sodobni fiziki (Pribram, Bohm ..). Te »zvenijo« po kozmičnih zakonitostih in odmevajo tudi na Zemlji in v materialnem svetu. Vibracije, ki prihajajo k nam z zvezd in planetov ter iz Univerzalnega Vira ali Središča, različne kulture različno imenujejo: Vir, Izvor, Bogovi, Mojstri, Kozmični Um ali Zavest, Logos, Veliki Duh, Inteligenca življenja … Človekova želja po prepoznavanju različnih vibracijskih (zvočnih) kvalitet je namreč botrovala nastanku imen, poimenovanja pa so omogočila tudi lažje uglaševanje s frekvenčno-vibracijskimi danostmi, ki jih človek, Zemlja in narava potrebujejo za življenje. Brez njih ne bi bilo življenja, naše telo pa mrtvo.

Kvalitete, vsebine in darovi kanaliziranih vibracijsko-frekvenčnih valovanj so različni in njihovi učinki prav tako. Tudi neslišni (a vendar zaznavni) kozmični zvok (valovanje vesolja in Zemlje) je učinkovito orodje magije ljubezni, vozilo skozi zvočne oktave ali pojoče vezi ter ključe življenja; pomoč v posvetitvah življenja in smrti, v katerih človek išče svojo bit, osrediščenost in povezanost s kozmičnimi (duhovnimi) razsežnostmi ter z Inteligenco življenja. Z izbranimi zvočnimi valovanji kozmičnih, galaktičnih in planetarnih iniciacij se razgrajujejo ovirajoča čustva in misli ter prebujajo speče sposobnosti galaktičnega metačloveka in se vzpostavlja dostojanstvo in obilje vsepovezanosti. Povezovanje pa je lahko uspešno in učinkovito šele, ko človek želi »žrtvovati« in izničiti vse svoje slabosti. Iniciacije so pomoč zavedajoči duši v bitki z egom. Vsaka iniciacija usidrava drugačne (visoko-frekvenčne) vibracijske kvalitete in razkriva drugačne moči duha, svojstvene kozmično‑zemeljske darove. Vse iniciacije skupaj tvorijo ključ do cel‑ote, to je do celovite kozmične ali galaktične zavesti enosti (do prebujene ali razsvetljene zavesti), ki je temelj ravnovesja, pa tudi blagostanja in brezmejne ustvarjalnosti, lepote, miru in dovršenosti. Zato nas iniciacije vračajo nazaj v prvobitno popolnost in nas cel-ijo.

Zaceljen pa pomeni biti cel in dovršen. Sodobnik je žal že davno izgubil vez s kozmičnimi kvalitetami življenja in duše ter s komaj zaznavnimi tokovi življenjske energije, ki omogočajo, da sta človeško telo in duh živa. Pozabil je urejajočo modrost planetarnih prednikov. Pradavni, ki so pred stoletji in tisočletji še izvajali kozmične iniciacije, so bili mnogo modrejšiod nas, kar vse bolj spoznava tudi današnja znanost. Povezovanje z mnogodimenzionalnimi razsežnostmi lastnega bitja, zavesti, duha/duše, s kozmičnimi esencami in ravnmi bivanja, nam namreč odstira brezmejne zaklade enovite zavesti. Večno iskanje kozmične zavesti enosti je človekov življenjski cilj. Celovitost snovnega in nesnovnega pa vzpostavlja neskončno duhovno moč in ravnovesje, jasno zaznavanje in uvide ter krepko telo. Kdor duhovno razvija sebe, hkrati pomaga tudi drugim, pa človeštvu in našem planetu. Iniciacije nas pripravljajo na čas burnega in vse hitrejšega spreminjanja v novem tisočletju, nas navdihujejo in pomirjajo.

Kozmično‑planetarne vibracije poživljajo, urejajo in razgrajujejo v ljudeh rušilne in boleče čustveno‑miselne vsebine potisnjene v nezavedno ‒ še zlasti strahove, nemir, zaskrbljenost, brezup… Te vsebine so namreč najpoglavitnejši vzrok nesrečnosti in siromaštva.Zato so kozmične, galaktične in planetarne iniciacije povezane še s svojstvenimi kozmičnimi zvočno-energijskimi »kirurgijami«, ki ljudem prinašajo upanje in zaupanje, jim širijo duha in srce ter razkrivajo, kar iščejo, pa tudi vse tisto, česar sami z običajnim linearnim umom časovno-prostorskega kontinuuma (še) ne zmorejo razkriti ali doseči ‒ vrhove človekove zavesti.

Vabljeni na cikel kozmično-galaktičnih-planetarnih iniciacij, če si želite pospešene duhovne rasti, potrebujete (visoko-frekvenčno) pomoč pri razreševanju razglašenih in težko rešljivih življenjskih situacij ali če želite izkusiti Polje brezmejne Kozmične Zavesti. Vsaka iniciacija (vsak vibracijski ključ) drugače vpliva na ljudi in svet in nudi drugačno pomoč. Lahko se udeležite tudi le posameznih iniciacij na ustrezno temo, čeprav cikel tvori dopolnjujočo se mozaično celoto, ki se dotika vseh ravni življenja. Najbolje pa si je privoščiti darove vseh iniciacij štiriletnega cikla. Od trenutka, ko prejmemo posamezno iniciacijo, smo deležni izjemne kopeli in podpore neslišne kozmično-zemeljske vibracijske (zvočne) preje ter Božanske bitnosti.

Kozmične iniciacije

 

I. Kozmična iniciacija – Severni venec/Corona Borealis in Arkturius / Razkrivanje utvar iluzornega sveta in očiščevanje celičnega spomina

Prvo vez s Kozmosom in življenjem sestavljata iniciaciji Corone Borealis in zvezde Arkturius.

A – Severni venec/Corona Borealis / Razkrivanje utvar iluzornega sveta

S prvo uvodno iniciacijo zavest in etrska telesa pripravimo na sprejem kozmičnih iniciacij, frekvenčno vedno višjih; ni važno, kakšno duhovno pot imamo za seboj, vedno lahko stopimo še stopničko »naprej ali višje«, s čimer življenje postane bogatejše in lahkotnejše. Od nas je odvisno, kolikšno količino darov in milosti bomo prejeli in ali bomo življenjske dogodke sprejeli in tudi prelili v bogato duhovno izkustvo, kar se nam zmeraj dobro obrestuje. Izbor je naš. Bolj ko se prepustimo, več dobimo.

Z iniciacijo Severnega venca pričnemo ozaveščati iluzornost sveta dvojnosti (in torej neresnično in nepotrebno), predvsem najrazličnejše utvare in slepila moči, ega, nadziranja … Z ozaveščanjem le-teh se osvobajamo ovirajočega balasta, zato vse jasneje vidimo Resnico bivanja ter razgrajujemo tisto, kar nas blokira v duhovnem razvoju in vsakodnevnem življenju. Ob tej iniciaciji  -pa tudi ob vsaki sledeči – spoznavamo kozmično-zemeljsko doktrino bivanja. Poglobimo se v Bitnost življenja in v nevidne in neslišne kvalitete vibracijsko-žarkovne strukture ali prejo kozmičnih valovanj, ki snuje snovni in nesnovni svet ter ga vzdržuje.

B – Arkturius / Očiščevanje celičnega spomina
Iiniciacija vodi skozi energije t. i. Božanske Ljubezni in prebuja v ljudeh upanje in zaupanje ter izničuje brezup. Strukturiranost tekočin v celicah postaja vse bolj urejena (kot tekoči kristali) in skladnejša z vkodiranimi signali in načrti (DNK). Tako bolje sprejemamo univerzalne vibracije življenjske energije skozi naša telesa in zavest; še širše odpiramo srčno čakro in stoletja blokirano žensko načelo (to je esence duha, kozmičnega in intuitivnega), in sicer tako v ženskah kot moških, da bi čim hitreje in čim lažje presegli svojo raz-dvojenost in dosegli enovito celostnost. Ta iniciacija podpira nagel duhovni razvoj, še posebej pa očiščuje in krepi emocionalno in mentalno telo (misli, čustva, intuicijo, telepatsko sporazumevanje med različnimi ravnmi bitja ali svetovi). Kozmična iniciacija Arkturiusa globoko razgrajuje strahove, skrbi in rušilne energijske odtise (blokade) iz celičnega spomina.

 

II. Kozmična iniciacija – Severnica / Čiščenje rušilnih čustev

Druga izredno pomembna iniciacija je namenjena razgrajevanju v podzavest najgloblje potisnjenih bolečih in rušilnih čustev, kar je nadvse potrebno. Aktivira se osebni dih, čigar ritem je le nam lasten, saj smo unikatna bitja. Z iniciacijo dvigujemo iz nezavednega travmatične čustvene odtise in misli ter osvobajamo potisnjeno bolečino iz podzavesti, s tem pa tudi energijske blokade v telesih. Če tega ne storimo, bomo ponovno (po zakonih resonance ali sozvenenja) v življenje pritegovali enako boleče izkušnje in trpljenje ter celo bolezni, ki jih te travme in blokade povzročajo. Z vse zavestnejšim odstranjevanjem blokad omogočamo tudi neoviran pretok življenjske energije in Univerzalne ljubezni skozi vse ravni zavesti in bitja. Razgrajujemo torej uničujoča neljubezniva čustva, kot so strah, jeza, zavist, ljubosumje, žalost … Tovrstna čustva gradijo zidove na poti do sreče.
Vibracije Severnice nam pomagajo odkriti naš osebni življenjski dih, ritem ali kompas, kar olajšuje reševanje tistih emocij, ki se po zakonitosti »enako z enakim« znova in znova vračajo. Pomagajo nam, da bi lažje ozavestili trenutne življenjske lekcije in naše odzivanje na vse, kar doživljamo, tako dobro in slabo, duhovno zrelo kot tudi nezrelo ali nezadostno ljubeznivo. S pomočjo kozmičnih iniciacij lažje najdemo ključe radosti in blagostanja, ki temeljijo na sočutju in brezpogojni ljubezni. Tako pripravljamo prostor za svetlejše občutke in srečo ter pritegujemo v naš vsakdan lahkotnejše dogajanje in harmoničnejše odnose. Vendar se moramo najprej rešiti razdiralnih občutkov.

 

III. Kozmična iniciacija – Plejade / Vsidravanje srčnosti in brezpogojne ljubezni

Iniciacija Mojstrov Plejad je ena najlepših iniciacij. Močno širi in odpira srčni center ter razširja zavest na raven brezpogojne ljubezni duše, ki jo tako vztrajno iščemo vse življenje in hrepenimo po njej ter ima močan urejajoč učinek na življenje iniciantov. Zato je iniciacija Plejad ena najpomembnejših iniciacij. Z njo se pričenja razvijati tesnejša in jasnejša vez s srcem in dušo ter z brezčasno kozmično modrostjo ali informativnim kozmičnim Poljem (akašo). Vse kozmične iniciacije skupaj pripravljajo naša subtilna telesa za sprejem brezpogojne ljubezni duše, ki jo imenujemo tudi Kristusova ali Budina prebujena zavest, Lalajeva ali Vakantankina. Bolj ko nam uspeva delovati ljubeznivo in sočutno do vseh bitij, narave in Zemlje, bolj sami sebi odpiramo pot v boljše oziroma popolnejše. Kopamo in okrepimo se v ljubezni ‒ lepilu duha in telesa, Univerzuma in Zemlje ‒, ki vodi v vsepolno Tišino. Podobno so pred stoletji in tisočletji tudi naši davni predniki v iniciacijskih obredjih častili Plejade in njene kvalitete ter se uglaševali z njimi. Usidravanje srčnosti in brezpogojne ljubezni je večni moto človekovih iskanj ter glavni namen in cilj življenja.

 

IV. Kozmična iniciacija – Vega / Ustvarjalno odpiranje naravi, lepoti in skladnosti

S pomočjo iniciacije Vege še hitreje razvijamo božansko sočutje in »telo sočutja«, ki iniciante uglašuje s celoto in etrskim »telesom ljubezni«. Njene vibracije pospešujejo razvoj in poenotenje obeh teles v neločljivo nedeljivo celoto ali enovitost ter so kažipot v doživljanju sozvočja harmonije obeh, ki se razkazujeta tudi v sozvočju, blagozvočju in lepoti. Vega nakazuje pot v ustvarjalno iskanje in povezuje s svojo lastno bitjo. V subtilnih telesih nastajajo pomembne spremembe, ki močno pospešijo duhovni razvoj vsakogar. Tako lažje zapustimo trdovratne in ovirajoče strahove za preživetje in blagostanje. Za vse je vedno poskrbljeno, če imamo v duši mir. Vselej imamo prav vse, kar potrebujemo. Le naučiti se velja odpirati obilju duha in telesa.

 

V. Kozmična iniciacija – Betelgeza (Orion) / Povezovanje s pozornostjo duše

Orionova iniciacija nas povezuje z ljubečimi ravnmi duše ali vsepovezane zavesti. V preteklosti in v različnih kulturah je bila iniciacija Oriona ena najpomembnejših iniciacij, še zlasti v obredjih blagostanja in obsmrtnih svečanostih, ko so se živi poslavljali od duš umrlih in z njihovimi esencami vzpostavljali nesnovno in brezčasno duhovno vez.Iniciacija Betelgeze omogoči kvantni skok duhovne preobrazbe in na raven pozornosti duše. Mojstrske visoke vibracije nas pričnejo voditi skozi univerzalno sočutje duše in v preobrazbo subtilnih teles, kar nam omogoča tudi pozornejše dojemanje izkustev v snovnem in nesnovnem svetu ter duše ali višjih ravni zavesti, v vsakodnevnem življenju in ustvarjanju. Naša duša »pomni ali ve vse«, pravi starodavna modrost. Je naša vodnica in asistentka skozi labirint življenja. Velja se jasneje povezati z njo in se povsem prepustiti njenemu vodstvu. Vse znanje in odgovore, ki jih potrebujemo, pa tako ali tako že nosimo v sebi. Le razkriti ne znamo teh »mikročipov vsevednosti«.

 

VI. Kozmična iniciacija – Rigel (Orion) / Usklajevanje nasprotij, duha in materije

Druga Orionova iniciacija olajšuje razumevanje razdvojenosti in ločenosti (predvsem od Božanskega Vira življenja) ter lastne prvobitne in neizkrivljene biti ali duše, od pestrosti mnogorazsežnostne zavesti in bivanja. Ta iniciacija pospešuje povezovanje navideznih nasprotij duha in materije, ki pa z njo postajajo dopolnjujoči delčki celote in ne več nezaželena nasprotja boleče ločenosti. Na ta način razvijamo svetost ali skladje materije in duha, pa tudi moških in ženskih načel življenja. Nove izkušnje nakazujejo pot v uglašeno celovitost in prevrednotenje duha in materije, materialnega in duhovnega, v dopolnjevanje obojega v svetost tuzemeljske izkušnje in svojega življenjskega poslanstva. Na preizkušnji sta tudi naš zavedni in nezavedni um, dojemanje in zavedanje, intuicija in »razmišljanje«, spoznavanje in celo učenje onkraj mišljenja. S pomočjo te iniciacije in njenega učenja presegamo zemeljsko in vstopamo v Božansko. Ena izmed temeljnih človekovih nalog je prav povezovanje navideznih nasprotij v ubrano celoto. Tako se vračamo Domov – v Dom duše.

 

VII. Kozmična iniciacija – Sirius / Odpiranje portala kozmični modrosti in prebujeni zavesti

Sirijanska iniciacija je zadnja od sedmih oz. osmih kozmičnih iniciacij in odpira vrata dotekanju kozmične (dušne) modrosti. Gradi širok portal v prebujeno zavest, zato izjemnega pomena v duhovnih iskanjih tako davnih prednikov kot tudi sodobnikov. Starodavno znanje nam zopet prihaja naproti kot pomoč za boljši jutri. V predhodnih iniciacijskih darovih se ponovno prebujajo predvsem zatrte ženske esence, ki se sedaj uravnovesijo z moško vitalno in spiritualno vibracijo, kar nam omogoča vzpostavitev ravnotežja obeh polarnih energij. Vse življenje v sebi razgaljamo in uravnovešamo žensko-moško polarnost. Ko je čas ali bolje, ko je zavest za to zrela, lahko vzpostavimo tudi androgino popolnost ali celovitost obeh esenc v sebi in vseh ravni zavesti hkrati. Blagozvočno sozvenenje navideznih nasprotij nas vedno osrečuje, umirja in navdihuje. Brez tega brezglavo iščemo drugi pol in se izgubljamo v kaosu navideznih in neuglašenih nasprotij.

In frekvence, darovi ali spoznanja tako imenovane Kristusove, Šivine, Vakantankine, Budine, Lalajeve ali Perunove zavesti končno začno zasedati svoje mesto v mozaični celostni podobi vsega obstoječega. Pomagajo nam, da lahko jasneje prisluhnemo in tudi (iz)slišimo vseprežemajočo kozmično (ali Božansko) »informacijo«, tako za sedanjost in preteklost, kot tudi za prihodnost (vsevednost in vsevidnost). Iz ravni celovitosti se nam razjasnjuje namen dogajanja. Stopimo lahko tudi na ravni (zavesti) onkraj časa in tridimenzionalnega prostora ter linearnega uma. Iniciacija zaokrožuje devetdimenzionalno razsvetljeno Univerzalno Zavest in darove brezpogojne ljubezni duše ‒ na vseh ravn eh bitja in resničnosti.

 

Galaktične iniciacije

 

I. Galaktična iniciacija – Ladja Argo / Oblikovanje in usidravanje prošenj, uresničevanje želja in oblikotvorna moč zvoka

Ciklu kozmičnih iniciacij sledi še cikel galaktičnih iniciacij, ki »zvenijo« še višje oz. so še prodornejše. Tisto, po čemer ves čas hrepenimo, nikoli ne pride samo po sebi! Za radost in obilje se je potrebno potruditi in vzpostaviti pogoje zanju! Dragocena pomoč pri tem so nam tudi kozmične in galaktične iniciacije, v katerih dobivamo, kar sami sebi ne moremo dati, saj le‑to presega naše zmožnosti. Naučiti se je torej treba, kako pritegniti tisto, kar potrebujemo za harmonijo in potrebno preobrazbo iz nesrečnosti v srečo, novo zavest in odzivanje pa ohraniti v svojem življenju. Cikel galaktičnih iniciacij sestavlja nov set še poglobljenejših učenj in osveščanj življenjskih zakonitosti, sozvočja in blagostanja. Prvo galaktično iniciacijo sestavljajo vibracije, ki jih simbolizira ozvezdje mitične ladje Argo, ki jo je vodil grški junak Jazon, težave med življenjsko plovbo pa je s svojo magično liro oz. zvokom reševal božanski Orfej. Dozorel je čas, da se končno povežemo tudi s tistimi vibracijskimi tokovi in darovi, ki so namenjeni učinkovitemu udejanjanju ter uresničevanju idej in želja, pa tudi razgradnji ali (de)materializaciji ovir v fizičnem svetu. Čas je, da se dodobra zavemo oblikotvorne moči slišnega in neslišnega Univerzuma oz. zvoka, kamor sodijo tudi misli in občutki. Z iniciacijo smo deležni pomoči pri usidravanju naših vizij, sreče in obilja. Dobrodošli v novi izkušnji, ki odstira nešteto novih možnosti. Veselimo se skupaj neskončne pestrosti prihajajočega. Vendar se velja poprej še naučiti jasno prepoznavati, izražati in oblikovati tok naših misli in prošenj, saj se prizemljuje in uresničuje le tisto, kar naprošamo, ali kar pestujemo v naših mislih (a le, če je v skladu s celoto). Kar mislimo ali občutimo, bomo prej ko slej tudi pritegnili k sebi ali v svoj vsakdan.

 

II. Galaktična iniciacija – Krion / Brezpogojna ljubezen duše in meta človek brez omejitev

»Ne razmišljaj kot človek, razmišljaj kot duša ali duh«, se glasi moto vibracijskih darov Kriona. Visokofrekvenčno (zvočno) valovanje te iniciacije še močneje širi zavest in zdravi duha (posredno pa tudi fizično telo). Širjenje zavesti vedno učinkuje blagodejno, predvsem pa nam vse bolj odstira vpogled v trenutno življenjsko problematiko. Svet z vsako razširitvijo (iniciacijo) vidimo drugače. Naša zavest je brezmejna! Z njo lahko dosegamo naravnost pravljične in sprva nepojmljive svetove. Vedno zmoremo še več in še boljše. Iz širše perspektive tudi vidimo in razumemo vse globlje, širše ali bolje tokove življenja. Tako odkrivamo tudi svoje speče sposobnosti in talente in postajamo »meta človek« brez zamejitev, človek nove dobe, miru in blagostanja. Dosegamo cilj življenja ‒ prebujeno ali razsvetljeno kozmično zavest in sicer v okviru galaktično-zemeljske paradigme ali Univerzalnega na Zemlji. Vse to pa že v času življenja v snovnem svetu. S pomočjo brezčasne modrosti naših planetarnih prednikov tako tudi dandanes lahko zavestno dosegamo in dojemamo vse višje in višje dimenzionalne svetove resničnosti. Vódeni smo skozi dimenzionalne portale časa in prostora, na ravni onkraj snovnega in otipljivega, vidnega in slišnega. Živimo čas naglega spreminjanja po vsem svetu, čas pospešene preobrazbe in skokovitega bujenja ter povezovanja z galaktično širjavo uma in bivanja. Skozi portale dosegamo brezmejno modrost. Zato tečaj širše ali še globlje razkriva zakonitosti brezpogojne ljubezni duše, ki so ključ v širjave in razkošnost brezmejnega.

 

III. Galaktična iniciacija – Galaktično Središče / Pomlajevanje in uglaševanje z izvorno popolnostjo in 9‑dimenzionalno zavestjo resničnosti

Frekvence ali vibracije in zvočne kvalitete Galaktičnega Središča sodijo med tiste prabitne danosti, ki učinkovito uglašujejo z zemeljskimi in kozmičnimi zakonitostmi ter izvorno neizkrivljenostjo. Iniciacija v udeležencih prebuja jasnejše zavedanje ciljev in namenov življenjskih preizkušenj, tudi morebitne bolečine, bolezni in trpljenja. Uglašuje z esencami Izvornega, z Logoidno Idejo popolnosti (celostnosti, po ljudsko ‒ z Božanskim Načrtom). V svoji biti smo in želimo biti ‒ celoviti in popolni ter brez duhovnih ali telesnih popačenj. Smo uglašeno blagozvočje neštetih vibracijskih kvalitet oziroma svetov. Ko ubrano zazvenimo s celoto vsega obstoječega, ne ustvarjamo več novih življenjskih tegob. Samo uglaševanje v popolno pa je ‒ vse dokler nekega dne ne dosežemo prebujenega cilja ‒ nujen življenjski proces in smisel našega bivanja. Je tudi način vračanja k Viru življenja, v Središče ali Dom duše, ki navdihuje in celo pomlajuje. Iniciacija nam razgalja tudi mnoga spoznanja starodavnih duhovnih izročil, s katerimi so se nekdaj naši planetarni predniki zavestno uglaševali z mnogodimenzionalno zavestjo in resničnostjo, s Središčem Izvorne življenjske energije. Še več: na krilih duha so se nekdaj podajali v središče Mlečne ceste (v črvino), kjer veljajo drugačni (gravitacijski) in zakoni. Ti blagodejno vplivajo na zavest in telo pogumnih »šamanov« in popotnikov skozi zavese časa. ki jim z duhom uspe »pripotovati« tjakaj. Zazveneti s Središčem poživlja in pomlajuje. Tovrstna izjemna izkustva so nam še vedno na voljo. Polega tega pa velja tudi pogledati, kje smo zavozili s poti, da še vedno ne živimo miru, obilja in sreče. Na kateri postaji smo torej obtičali? Pot in cilj sta za vse ista, le načini potovanja so za vsakogar različni. Najprej pa velja spoznati potovanje po osi zavesti in resničnosti – po ljudsko plezanje po IX. dimenzionalnem svetem drevesu.

 

IV. Galaktična iniciacija – Velika medvedka / Osredinjanje mnogorazsežnostne zavesti in obvladovanje uma

Frekvenčno valovanje ozvezdja Velike medvedke je še posebej pomembno za evropski, slovenski in slovanski prostor. Z vibracijami sijočega ozvezdja medveda ali voza iščemo sebe med neštetimi možnostmi in priložnostmi, ki nam jih ponuja življenje. Medvedke ali voza ni težko najti in po njima se najlažje orientiramo med zvezdami na nebu, ki se bočijo nad nami na severni polobli. Tako kot nam svetle zvezde navideznega voza in medveda nakazujejo, kje se nahajamo v prostoru in celo v času, tako nam tudi njune neslišne in komajda zaznavne vibracije frekvenčnega valovanja nakazujejo zemljevid trenutnega duhovnega iskanja in podpirajo razumevanje življenjske igre; da bi jo zmogli igrati in tudi popravljati njene manke vse bolj zavedajoče. Od nas pa frekvenčno valovanje Velike medvedke zahteva popolno odpuščanje (tako sebi kot drugim), opustitev vsega, kar ni ljubezen. Sibirski šamani trdijo, da Velika medvedka »vse ve in tudi prva izve«, prej kot mi (tako opisujejo energije Vira ali Počela in zakodirane informacije vsega, kar je bilo, je in bo, v Polju). Pripisujejo ji tudi posredniško vlogo usmerjevalke človeških usod, preroški intuitivno-telepatski vpliv in povezovalno lastnost z Virom življenja ali Središčem (tudi Mlečne ceste; sibirski šamani jo še dandanes časte). Naše stikalo pa je um, ki ga velja izmojstriti tako dobro, da bomo sposobni sprevideti in obvladovati vse njegove vzgibe in mu tako odvzeti rušilno moč kaotičnega. Osredinjanje po osi zavesti, z Virom in s središčem lastne biti, je vseživljenjski proces. Obvladajmo um ‒ ne on nas. Obvladovati um pomeni prepoznati njegovo igro in zavedajoče oblikovati vsebine življenja, po lastni volji in zamisli. Tako se osrediščamo v sebi in ustvarjamo prepotrebno in magično tišino uma, kjer biva moč uresničevanja..

 

V. Galaktična iniciacija – Galaktično Antisredišče / Povezovanje nasprotij življenja in partnerskih odnosov v celoto

Je izvengalaktična iniciacija, katere frekvenčno valovanje prav tako izhaja iz dveh velikih primordialnih kozmičnih vibracijskih sil Stvarjenja; njen vir se nahaja v uravnoteženih silah večnih nasprotij, ki se nenehno dopolnjujejo. Človek se kot v zrcalnih podobah ves čas ogleduje v navideznih nasprotjih, se v njih prepoznava in se z njimi dopolnjuje. Prav tako kot v navideznih razlikah ali ločenosti sozvenita belo in črno, tudi Galaktično Središče ali Črvina in njeno nasprotje Belina ali Antisredišče uravnovešata svoje različnosti. V drugih kot v ogledalu vidimo prav tisto, kar pri sebi ne želimo. Nasprotja razkrivajo drugi pol in sestavljajo zdravo celoto, tudi moško-žensko. Ko smo celi ‒ smo zaceljeni. Medsebojno se te sile privlačijo in sestavljajo, si tudi nasprotujejo in se izničujejo, ob tem pa tudi blažijo trenutne bolečine in globoko osveščajo. Nasprotja so sicer deli iste (Božanske) celote in delci istega Prapočela ‒ ustvarjalne sile Kreacije. Se zavedamo teh procesov, ki se odvijajo v vsakodnevnem življenju? Razumemo, zakaj nas nekateri ljudje privlačijo, drugi pa odbijajo?

S kozmično (božansko) podporo nam bo združevanje navideznih nasprotij (tudi neljubih in bolečih) ter partnersko uglaševanje steklo lažje. Se prizemljilo v enovitem miru medsebojne usklajenosti ‒ v nirvani, v aktivnosti in počitku, v snovnem in nesnovnem ali v duhu in materiji hkrati, v ženskih in moških esencah. Procesi spreminjanja pa bodo stekli lahkotneje. Travmatično in trpeče pa bomo odpravljali še zavestneje in učinkoviteje. V Kozmosu se nenehno odvija veličasten proces usklajevanja univerzalnih nasprotij. Kakor zgoraj ‒ tako spodaj. To spajanje nam ponuja možnost za uspešno uravnovešanje samega sebe, da se »poravnamo« s tokom življenja ali Višjo Voljo, s trenutno danostjo ali usodnostjo. Ego v ljubezni poklekne, osebna volja pa postane odmev Višje Volje ali Univerzalnega Uma. Prepoznajmo svoje sposobnosti, poslanstvo in vizije prihajajočega časa ter kako jih zaživeti v partnerskih odnosih in navideznih nasprotjih.

 

VI. Galaktična iniciacija – Andromeda / V nove možnosti s preseganjem zataknjenosti in družinskih vzorcev

Pred nami je povsem nov čas. Čas naglih spreminjanj na vseh področjih. Čas povsem nove zavesti ali čas nove Zemlje. Razpada vse, kar ne velja, kar ni čista bit, popolna usklajenost, harmonija ali bistrina sočutne ljubezni. Živimo in ustvarjamo čas novih možnosti in priložnosti. V turbulenci starega – odhajajočega in novega – prihajajočega, se pogosto izgubljamo. Ne vemo, kako bi se lotili trenutnih lekcij oziroma »težav«, ki nam predvsem sporočajo, kje smo zašli. Pogosto izgubljamo pot, usmeritev, smiselnost, pogum in voljo … Iskanje uglašene skladnosti z nameni bivanja in trenutnostjo nas potiska v nove preizkušnje, v nenadne in tudi izjemne odločitve. Uglaševanje s kozmičnimi in zemeljskimi ritmi, z lastnim utripom in trenutno evolucijo ali dogajanjem na Zemlji, podpira in odpira ter nakazuje zanesljivejše poti v blagozvočje obilja, znanega in neznanega. Vabljeni ste v novo avanturo ali ples kozmičnih ritmov Andromede, ki odstira povsem novo: nove izzive in vizije časa ali življenja, ki ga živimo. Ponuja nam, da zaživimo uglašeno in brez trpljenja ter da lahkotno zaplavamo z nedoumljivim Načrtom – z Logoidno Idejo Univerzalne Zavesti.

Naše osončje je del galaksije Mlečne ceste, galaksija Andromeda pa »zveni« v povsem drugačnih izvengalaktičnih pulziranjih in nas vzpodbuja k preseganju lastnih zamejitev in zataknjenosti v nerazsvetljene (predvsem čutno-miselne) vsebine življenja. Njeno visokofrekvenčno ritmično valovanje predstavlja »svež veter« ‒ poln vizij, nenavadnih uvidov in idej, izjemnih ter nadvse ustvarjalnih. Vse to za čas, v katerem bivamo, pa tudi za čas, ki prihaja. Andromedini vibracijski darovi izčiščujejo tisočletno karmo ali usodno danost, s tem pa tudi odnose vseh vrst. Poglavitna lastnost te vibracije in iniciacije je v podpiranju iskanja novih in ljubeznivejših načinov sobivanja ter v razkrivanju izjemnih ustvarjalnih vzgibov, ki krepko presegajo običajno. Toda novo se prične spuščati v naš vsakdan šele, ko docela prerastemo zataknjenosti, ovirajoče nezadostne družinske vzorce.

 

VII. Galaktična iniciacija – Aldebaran / Vzpostavljanje zavesti obilja in razkošje vsepovezanosti

Sreča, mir in zdravje ne pridejo sami po sebi. Potrebno si jih je prislužiti. Vzpostavljanje zavesti obilja in razkošje vsepovezanosti je zato temeljno življenjsko opravilo. Na višavah zavesti vstopamo v Nemo znanje Univerzuma. Ko smo se naučili odpirati srce in um, odstranjevati blokade in rane ter cel-iti samega sebe (to je sestavljati v celoto) vse ravni telesa in duha, se v ciklu galaktičnih iniciacij lahko uspešno lotimo uresničevanja raznovrstnega blagostanja. Ko duhovno zorimo ter širimo svojo zavest in zavedanje v vse razsežnosti ali dimenzije bivanja, tako snovnega kot duhovnega, se v življenju kalimo ter vse tenkočutneje spoznavamo Resnico življenja in ravni resničnosti, odkrivamo magijo ali alkimijo sozvočja z obiljem in duhovnim razkošjem odprtega uma in srca. Odprta srčna misel se hipoma uresničuje v materialnem svetu in siromaštvo prežene v izgnanstvo.

Vendar brez predane odprtosti in sprejemljivosti vseh dimenzij duše, telesa in sveta ne gre. Zato stopamo skozi duhovno in življenjsko preobrazbo postopoma. Kolikor le zmoremo in želimo. Hotenje je vzvod. Iniciacija ozvezdja Aldebaran nas pri tem podpira. Širi sposobnosti iniciantov in jih potiska skozi ovire, ki so si jih v svojem umu postavili sami. Na Zemlji poteka revolucija, ki je pravzaprav evolucija zavesti in načina razmišljanja. Če tej evoluciji tvorno sledimo in vselej poskušamo razumeti sporočila trenutnih težav in izzivov (kar so v svojem bistvu tudi vsi naši problemi!) ter ob njih razvijamo svoje sposobnosti, širjave zavedanja in duhovno širino, potem plavamo s tokom, s poslanstvom ali načrtom (dogovorom duše) svojega življenja. Z vsako rešitvijo trenutnih težav, ki so ogledala vsebin duše in umovanja, bomo bližje cilju ‒ bližje prebujeni zavesti potešenega miru in blagostanja. Vibracije Aldebarana nam odpirajo pot v nove svetove in neslutene in brezmejne razsežnosti lastnega bitja, ki so v svoji čisti biti vselej ogledalo celote in Božanske popolnosti. Vodijo nas v potešeno tišino vsepovezane zavesti in uma ter v polnino zavedanja. To pa je nadvse vredno izkusiti in seveda tudi trajno živeti.

 

VIII. Galaktična iniciacija – Labod / Milost resnice in lepote ter izziv iskrenosti

Vselej govoriti resnico ni vedno lahko, pravzaprav je trd oreh, saj nas je kultura, v kateri živimo, naučila laganja, živeti z masko in neiskreno. Ves čas se poskušamo prilagajati zahtevam in pričakovanjem drugih: svojih partnerjev, staršev, otrok, prijateljev ali nadrejenih … A čemu ‒ da bi nas sprejeli ali imeli radi!? Na ta način zatajujemo sebe in svoje potrebe ter uvide. Je kompromis sploh mogoč? Globoko v nas se zato poraja jeza, vse večje nezadovoljstvo in žalost. Govoriti vselej resnico podpira duhovno Milost, bivanjsko milost in milino brez primere, čeprav so drugi ob tem morda tudi nezadovoljni. Resnica je lepota življenja, ki osvobaja. Vendar je resnica, ki jo čutimo, vedno zgolj le naša resnica ‒ zrcalo naše ravni zavesti, odmev odprtosti ali pridušene zaprtosti. Resnico, ki je sicer ena sama, »vidi in sliši« (šele) duhovno prebujeni, zato so o stvareh v vseh duhovno zrelih kulturah preteklosti in sedanjosti presojali le razsvetljeni in z najvišjimi spoznanji tudi drugim odpirali pot. Kako torej velja ravnati z naše stopničke duhovne piramide, resnice ali trenutne zrelosti? Pot do Resnice sicer vodi skozi lepoto skromnosti in polnino iskrenega zavedanja. Izražati Resnico pa je mogočen, težak in darežljiv izziv, duhovni zakon številka 1. Kot mili labodji spev tik pred smrtjo (ali preobrazbo) nečesa se oglašamo z resnico v očeh in s pesmijo v grlu.

 

IX. Galaktična iniciacija – Dvojčka / Zdravljenje ločenosti in razdvojenosti ter duša dvojčica

Eno največjih težav ali bolje izzivov človeštvu predstavlja razdvojenost, ki se poraja v našem svetu dvojnosti in nasprotij, ter še posebej v človekovi ločenosti od duhovnih ravni ali modrosti duše. Ločenost ljudi oslepi in ogluši, jih prepoji s strahom in dvomom. Tak človek vidi sebe in svet popačeno in prav zato tudi egocentrično poveličuje svoje manke in nezrelosti ter krivi druge za svojo bolečino in trpljenje. Odcepljenost od Vira življenjske energije, kozmičnih in duhovnih razsežnosti bitja ljudem povzroča vrsto težav: od nezadovoljstva, nemira, nesrečnosti, rušilnih misli in čustev, brezupa in brezvoljnosti, do materialnega in duhovnega siromaštva ter obolenja psihe in telesa … Kot starogrška mitična junaka Kastor in Poluks tudi človek vztrajno išče svoj neutelešeni del kozmične duše ‒ svojo dušo dvojčico. Svoj manjkajoči del. Nesmrtni Kastor, ki biva na ravneh večnosti, nenehno vabi smrtnega Poluksa, ki na Zemlji dozoreva v ljubezni, v dopolnjevanje ali zlivanje v celoto. In le v širjavah sočutne prebujene ljubezni smrtnik zmore ‒ vsaj občasno, v zgodbi le pol dneva ‒ doseči svoj drugi jaz, svojo dovršenost in bitnost. Povezovanje vseh ravni zavesti in bitja v enovito doživljanje življenja in samega sebe zmore razgraditi strup razdvojene ločenosti, ki ubija na obroke, pači doživljanje in dela ljudi nesrečne. Brez celovitega zavedanja imamo sicer občutek, da nekaj temeljnega manjka. Premagovati dvojčka v smrtnem (zemeljskem) bitju pomeni odkrivati svoj drugi (kozmični) pol ali dušo in tako uresničiti svoje življenje v radostni polnini življenja.

 

X. Galaktična iniciacija – Zmaj / Razgaljanje in preobrazba nepopolnega za boljši jutri

Nebesna, rečna ali morska kača je simbol življenjske energije, ki se vije skozi vesolje in vse obstoječe. Pogosto jo v starodavni mitologiji zamenja zmaj. Ta zmaj ima lahko eno ali več glav, ki so videti tudi povsem človeške. Bruha ogenj ali pa se iz njegovega gobca vali dim. Ogenj je simbol preobrazbe, saj uniči vse, česar se dotakne (staro, nezrelo, nezadostno …). Kače ali zmaji so varuhi zakladov ali neizmernega bogastva, ki ga vsak človek nosi v sebi. Čuvajo zlato runo, zaklade Nibelungov, zlata jabolka Hesperidov ali v slovenskih pravljicah zaklad v gori Bogatin. Ta zaklad lahko najde le človek s čarobnim rogom, napravljenim iz dragocenega zlatorogovega rogú. Odkrije in prisluži si ga torej le tisti, ki zveni v svet čisto, ki je torej čistega in odprtega srca ter misli. Ozvezdje Zmaja se ovija okoli Malega voza. V njem sveti ena najpomembnejših zvezd ‒ zvezda Severnica, ki že tisočletja služi ljudem za orientacijo, nekoč pa je bila pomembna tudi pri gradnji svetišč. Zgodbe Stvarjenja pripovedujejo, da je zmaj (pa tudi kozmična kača) pomagal velikanom ‒ Titanom graditi svet. Kaldejski zmaj z imenom Tiamat je v mitih Stvarjenja obstajal že pred Nebom in Zemljo, saj je simbol prateme in prvobitnega kaosa, iz katerega se porodi svetloba (zvok) in sončni Bog ter vse obstoječe. Zgodbe o zmaju govore o borbi svetlobe in teme, o rojstvu svetlega iz temačnega, o smislu življenja torej. Tiamat ali ženska prvobitna življenjska energija je tudi lastnica »tablic usode« ali matric življenja. Tako Bog svetlobe kot človek pa je obdarjen z neštetimi božanskimi darovi, da uspe temo v sebi premagati. Če živi zavedajoče. Premaga jo v gibanju ‒ v resnicoljubnem ozaveščanju, ki ga simbolizira veter Hurakan, ki je v davnih mitičnih zgodbah raztreščil zlo ‒ temo ali zmaja, nato pa ustvaril Nebo in Zemljo, zvezde, čas, kozmične in naravne cikle ter materialni svet. Človek se mora vedno znova vračati v prvobitno temo ali zvok zvokov, da v sebi najde svetlobo, svetlobo zvoka, in z njo zgradi boljši jutri in širšo novo zavest.

 

XI. Galaktična iniciacija – Kozmična kača in »Kačenosec« / Iniciacija zdravljenja in odkrivanje nesmrtne zavesti

V vseh duhovnih tradicijah našega planeta je kača simbol energije življenja, to je neslišnega kozmičnega vibracijskega toka, ki gradi, oblikuje in vzdržuje vse ustvarjeno, tudi življenje na Zemlji. Toda kača, ki se ovije okoli palice in jo drži moška postava imenovana Kačenosec, je nekaj posebnega. Mit o prvem zdravilcu ali Kačenoscu z imenom Eskulap ali Ofiuh, ki se bori z zmajem Tiamatom, utelešeno temo Prapočela, izvira iz Mezopotamije in predstavlja božanstvo svetlobe in dobrega. Ozvezdje Kačenosca, ki leži med Škorpijonom in Heraklejem, v grških mitih predstavlja prvega zdravnika na Zemlji, modreca brez primere in zeliščarja z avreolo ali s svetim avričnim sijem okoli glave. Sam nesmrten ali prebujen je zmogel oživljati mrtve. Pri tem mu je pomagalo bajno bitje kentaver ‒ pol konj pol človek. Biti nesmrten pa pomeni biti tudi razsvetljen. Eskulap ali »tisti, ki drži kačo« je nekoč smrtno ranil kačo, pravijo legende. Vendar je kača spet oživela, ko je zaužila čudežno zel, ki jo je držala v gobcu. Tedaj se je modri zdravilec poučil o moči te zdravilne zeli in jo uspešno pričel uporabljati tudi pri zdravljenju in oživljanju ljudi. Ker je poznal skrivnost nesmrtnosti, pa je moral umreti. Pluton ‒ Bog mrtvih se je namreč pritožil vrhovnemu Bogu Zeusu, da tako pač ne gre. In Zeus (Bog in simbol Inteligence življenja) je določil, da je smrt človekova usoda, ki se ji ni mogoče izogniti. In tudi nobeden ‒ še tako moder ‒ zdravnik ne sme oživljati ljudi, čeprav se je dokopal do teh znanj in moči. Tako so odločili Bogovi. Zaradi modrosti in zaslug za človeštvo pa je Zeus Eskulapa dvignil med zvezde, kjer še sedaj drži v rokah kačo ovito okoli palice ‒ današnji simbol zdravljenja in medicine. Iskanje vezi z večno in nesmrtno (vsepovezano) zavestjo pa je prisotno vekove in brezčasno, doma v vseh kulturah in v vseh časih. Dotakniti se ravni neuničljive duše, pomeni odkriti svojo bit in zaživeti lastno polnino, kar je smisel te iniciacije. V nas je vgrajeno hrepenenje po doseganju razsvetljene celovitosti. Kačenosec pa simbolično povezuje vse predhodno v dragocen zaklad človeškega obstoja. Minulo za sedanjost, trenutnost za prihodnost.

Kozmično-Planetarne iniciacije

 

Zemlja se skupaj z našim osončjem, ki je locirano na robu naše galaksije Mlečne ceste, giblje po vesolju. Planeti, pa Sonce in Luna našega osončja, so nam najbližji, zato je tudi njihov vpliv na zemeljsko življenje najmočnejši. Modreci različnih kultur starega in novega veka, so bili v prvi vrsti izjemni astronomi, šele zatem učitelji svojih občestev, pa svečeniki, glasbeniki in zdravilci. Vse do 17. stoletja je bilo astronomsko znanje povsod, na vseh kontinentih, zelo čislano in del splošne izobrazbe; del kvadriniuma, to je štirih povezanih znanj oziroma glavnih znanstvenih disciplin – astronomije, aritmetike, (svete) geometrije in glasbe. Ta znanja so tvorila posvečeno učenje najmodrejših, tako na univerzah, kot tudi v starodavnih misteričnih šolah. Astronomijo so morali obvladati tudi glasbeniki – zdravilci, med njimi legendarni Pitagora in Paracelzus. Nanju še danes prisegata sodobna znanost in medicina.

S 17. stoletjem se prične tovrstno enovito 4-delno znanje vse bolj zanemarjati in izgubljati v megli priseganja na lastno pamet. A le kaj tvori našo pamet? Katero znanje, katera spoznanja? V tem obdobju se prične izgubljati tudi vsepovezanost z vesoljem in Zemljo, s planeti in zvezdami. Človek je pričel prisegati le na tisto, kar je zmogel videti in otipati, in izgubljati samega sebe, svojo kozmičnost, zemeljskost in celovitost. Zataknil se je v temo ozkoglednosti in nepovezanosti. In to tavanje izven lastnega središča oziroma osrediščenosti v tukaj in tam, še vedno traja. Zato je sodobni človek tako nezadovoljen, razdvojen in boleče navezan zgolj na materialno, na vidni in slišni svet. Materialist. Od kod prihajajo vplivi za to in ono, mu ostaja skrito. Starodavne modrosti, tudi astronomske pa so bile mnogo širše, predvsem pa prisotne v mnogoterih dimenzijah resničnosti, (po ljudsko v 9.–12. dimenzijah). In te širjave so prednamcem prinašale poglobljeno zavedanje o vsem, pa spoštovanje vseh oblik življenja – tako na Zemlji, kot na Nebu. Sonce, Luna ter drugi planeti našega osončja so bili nekdaj prepoznani kot Vir mogočnih vplivov in darov z »Neba« – dobrobit vsemu, kar obstaja in biva. Pa tudi rušilni vplivi so se morali prepoznati, da bi človek vedel, kaj mu gradi ali ruši harmonijo, kaj ga podpira ali ovira.

Tri slovanske (mitične) žene – rojenice naj bi simbolično že ob rojstvu podelile ali napovedale vsakomur, kar si je v trenutku rojstva prislužil oziroma »pridelal«. Kakor so »zaukazale zvezde« – po ljudsko.

Ja, kaj pa je s svobodbo voljo? Res je, živimo na planetu svobodne volje, kjer si izbiramo svetle in temačne poti sami. Tako se nam vsaj zdi. Odločamo se lahko za to ali ono – po svoji izbiri ali volji. Toda tisto, kar lahko izbiramo, po večini ni v naši pristojnosti. Dogaja se samo po sebi; po diktatu kozmičnih ustvarjalnih sil. Pogosto se ljudje zavedamo, da se je nekaj preprosto moralo zgoditi. Toda, kakšne so le-te in kaj nam sporočajo? Pogosto se ljudje zavedamo, da se je nekaj preprosto moralo zgoditi. Le zakaj ima nekdo sposobnost slikanja ali glasbenega izražanja, nekdo je umirjen, drugi pa jezljiv, tretji praktičen, četrti pa silno neroden…

Kozmične-planetarne iniciacije nas seznanjajo s frekvenčnimi vplivi oziroma darovi s Sonca, Lune, Venere, Jupitra, Marsa, Saturna, Merkurja, Urana, Plutona in Neptuna. Človek je z vsem, kar mu prinaša življenje, v svojem bistvu sicer vedno »rojen pod srečno zvezdo«. Če kaj še ni dovolj dobro, seveda niso krivi planeti in zvezde, a je dobro, da se seznanimo z njihovimi vplivi, podporo ali nezaželjenimi učinkovanji. Tudi sodobna znanost se spet vrača nazaj k razumevanju kozmičnih in medplanetarnih vplivov na snovni in nesnovni svet. Sicer pa nam o tem na svoj poetičen način govorijo že stari miti različnih kultur našega planeta. Kozmična valovanja deujejo na vse, kar biva na Zemlji. Občutljivejši različna kozmična valovanja tudi občutijo. Če Luna lahko dvigne vodno gladino in človeka iz postelje, da se brez zavedanja giblje, ker sledi svojim nezavednih vsebinam, že mora biti za tem velika moč. Ne bodimo vendar slepi in neobčutljivi! Raje si razširimo zavedanje o nevidnih ustvarjalnih, podpirajočih ali na videz ovirajočih silah. Pa bomo zmogli lahkotneje jezditi na tokovih življenja, na komajda zaznavnih valovih Stvarjenja in vsakodnevnega ustvarjanja. Življenje je izjemen dar, ki prinaša dragoceno učenje o njegovem Namenu. O težko dojemljivi Bitnosti.

 

I. Planetarna iniciacija – ZEMLJA / Življenje v fizičnem svetu

Zemlja – plavi planet. Živimo na njej, a se vse premalo zavedamo njenih darov in njenih vibracij, ki »zvenijo« izven našega polja. Zemlja se skupaj z našim osončjem, ki se giblje na robu naše galaksije Mlečne ceste, giblje spiralno po našem vesolju. Planeti, pa Sonce in Luna našega osončja, so nam najbližji, zato je tudi njihov vpliv na zemeljsko življenje najmočnejši. Modreci različnih kultur starega in novega veka, so bili v prvi vrsti izjemni astronomi, šele zatem učitelji svojih občestev, pa svečeniki, glasbeniki in zdravilci. Vse do 17. stoletja je bilo astronomsko znanje povsod, na vseh kontinentih, zelo čislano in del splošne izobrazbe; del kvadriniuma, to je štirih povezanih znanj oziroma glavnih znanstvenih disciplin – astronomije, aritmetike, (svete) geometrije in glasbe. Ta znanja so tvorila posvečeno učenje najmodrejših, tako na univerzah, kot tudi v starodavnih misteričnih šolah. Astronomijo so morali obvladati tudi glasbeniki – zdravilci, med njimi legendarna Pitagora in Paracelzus. Nanju še danes prisegata sodobna znanost in medicina. Sicer pa tudi Zemlja zveni v svojem tonu. V svojem planetarnem zvenu, ki je nekako zakodiran v naša telesa in duha. Če se spustimo v transcendentalno zavest, lahko slišimo »peti Zemljo«, ki se vrti – skozi dan, leto, eon …

 

II. Planetarna iniciacija – LUNA in SONCE / Čiščenje čustev in misli

Tudi sodobna znanost se spet vrača nazaj k razumevanju kozmičnih in medplanetarnih vplivov na snovni in nesnovni svet. Sicer pa nam o tem na svoj poetičen način govorijo že stari miti različnih kultur našega planeta. Kozmična valovanja delujejo na vse, kar biva na Zemlji. Občutljivejši različna kozmična valovanja tudi občutijo. Če Luna lahko dvigne vodno gladino in človeka iz postelje, da se brez zavedanja giblje, ker sledi svojim nezavednih vsebinam, že mora biti za tem velika moč. Ne bodimo vendar slepi in neobčutljivi! Raje si razširimo zavedanje o nevidnih ustvarjalnih, podpirajočih ali na videz ovirajočih silah, pa bomo zmogli lahkotneje jezditi na tokovih življenja, na komajda zaznavnih valovih Stvarjenja in vsakodnevnega ustvarjanja. Življenje je izjemen dar, ki prinaša dragoceno učenje o njegovem Namenu. O težko dojemljivi Bitnosti. Sonce so naši predniki tisočletja častili v različnih svečanostih. Sonce je predstavljalo Očeta, Luna pa Mater. Brez vibracij in svetlobe obeh bi bil naš svet temačen in osiromašen. Sonce nam podarja življenjsko moč, Luna pa nas opozarja na občutke, ki jih gojimo ali skrivamo v sebi.

 

III. Planetarna iniciacija – SATURN / Poduk bolečine in sreče

Vibracije Saturna vodijo v preobrazbo; učijo nas, da je lahko bolečina največji učitelj, sreča pa njena končna postaja. Lahko bolečina in trpljenje res pripeljeta do sreče? V mnogih primerih je tako. Nesrečnost nas spreminja in kleše. Brusi nas v dragulj. Zaradi nje smo vse bližje radostnemu bivanju in cilju človekovega življenjskega potovanja – prebujeni (kozmični) zavesti. Zaradi bolečine tudi vse bolj vidimo lastne napake in manke, pa egocentrično ravnanje in zataknjenosti. Bolečina (in tudi bolezen) je zato naš najpomembnejši kažipot in opomnik, ki svari, da nekaj (še) ne delamo prav; da je treba nekaj še popraviti, dodelati, spremeniti, se morda nečemu odpreti, ali pa razumeti, ozavestiti… Dobro je poznati njene vzvode.

Kozmično-planetarna iniciacija Saturna je umeščena pred decembrski sončni obrat (na solsticij, 21. decembra), ko se končuje star kozmično-planetarni cikel in se pričenja nov cikel. Novo leto. Solsticij je najpomembnejši dan v letu. Dan poprej in dan kasneje je zaželena tišina in osredotočenost na novo ter na svoje želje in cilje. Mirit predstavlja posamezne planetarne učinke, pa tudi decembrske svečanosti ne manjka.

 

IV. Planetarna iniciacija – MERKUR / Vzpostavljanje različni
Kozmične vibracije Merkurja nas dvigujejo z dna v Nebo, iz obupa v zaupanje, iz togosti v potrebno spreminjanje – tako v sebi kot tudi v družinskih in partnerskih odnosih …

Kozmično – planetarna iniciacija Merkurja je širokopotezna. Za vibracije Merkurja velja, da segajo od dna – do Neba ali Izvornega (Božanskega). Merkur lahko v človeku na eni strani (na nižjih ravneh zavesti) podpira premetenost in tudi trgovanje z resnico in laganje, po drugi strani (na višjih ravneh zavesti) pa prebuja neštete uvide in plemenitost; svetlobo duha, najvišje, najdragocenejše… Merkurjeva iniciacija razgalja najboljše v nas in nam ponuja ocean neštetih možnosti. V eni potezi ali v enem življenju nas lahko pripelje iz blatnega dna do razsvetljenih višav; do cilja življenjskega potovanja, ki zahteva prebujenost in čuječnost na vseh ravneh bivanja. Človek postane bleščeče bel lotos, čigar seme je bilo posejano v blatu.

Če se trenutno borimo s temačnimi življenjskimi situacijami in odnosi, nam priliv Merkurjevih planetarno – frekvenčnih darov lahko prinese uvide v stvarnost. Vpogled v polje neštetih možnosti. Za tem lahko spregledamo, vidimo in razumemo bolje lastni življejnski utrip in trenutne lekcije. Vedska astronomska znanost – džotiš pravi, da je Merkurjeva podpora silno dragocena, ko iščemo bit bivanja oz. ko se iščemo. Življenje duhovnega bojevnika in iskalca, kar je vsakdo, tako postane zares vredno in izpolnjeno.

 

V. Planetarna iniciacija – VENERA / Učenje zemeljske in kozmične ljubezni

Venera je planet ljubezni. Čislana je v vseh kulturah in v vseh časih, saj si vsi želimo
pridobiti njenih darov. Iniciacija Venere je ena najlepših. Razširja nam vpogled v življenjska dogajanja. Planet Venera zasije na Nebu v dveh oblikah: kot zvezda Jutranjica in kot zvezda Večernica. Ko se pojavi na Nebu pogosto nakaže posebno astronomsko konstelacijo, tudi začetek novega plodonosnega cikla in setev. Venera vsak dan izgine iz našega vidnega polja, se izgubi oz. umre v temni noči ter se zopet rodi na Nebu. V našem življenju. Njene vibracije so blage, a izredno močne. Navdihujejo nas za lepoto in nas prebujajo. Vibracije ljubezni premikajo svet in ga urejajo ter nam širijo duha. V Venerinem ljubeznivem stanju vidimo in razumemo več ter smo prodornejši in učinkovitejši …

 

VI. Planetarna iniciacija – MARS / Transformacija bojevitosti v osebno moč

Frekvenčno valovanje iz planeta Marsa nam podarja posebno moč. Vsakdo želi biti močan, pa ne samo telesno, temveč najprej in predvsem duhovno (psihično). Zelo previdno bi morali vselej uporabljati svojo moč. Pozicija moči je lahko nevarna. Ko Marsova energija preplavlja svet in ljudi, se pogosto razbohotijo prepiri in celo vojne.
Modro velja uporabljati vibracije moči. Kako torej do osebnostne moči, ki omogoča stabilnost in ravnovesje? To je bit skoraj vseh duhovnih učenj. Človek se vse življenje oz. vsaj do razsvetljenja uči premagati svoje slabosti in egocentrična ravnanja, še posebej pa napadalnost in jezo. Valovanje planeta Marsa velja ujeti vase na pravi način in v pravšnji meri. Zelo pa lahko pomaga plašnim; tistim, ki ne upajo izraziti svoje resnice. Resnice pa so tako relativne. Šele, ko prebujeno zaživimo vse razsežnosti življenja, jo poznamo. In jo upamo tudi zagovarjati…

 

VII. Planetarna iniciacija – NEPTUN in PLUTON / Aktiviranje duhovnih darov celovitosti, ekstatičnosti, sočutja in ustvarjalnosti

Življenjsko potovanje je polno sprememb in novosti, ki jih večina težko sprejme, a so nujne za boljši jutri. V nas jih sprožajo tudi planetarne vibracije Neptuna in Plutona. Nenehno spreminjanje je edina stalnica na Zemlji in v Vesolju. Vibracije Neptuna in Plutona pomenijo po astronomskem znanju vedskega džotiša in astrologije karme vrata ali portal, ki vodi k Univerzalni lepoti in Univerzalni ljubezni – izven ega; preko meja v brezmejnost. Lahko nam prinesejo neizmerno radost, celo ekstatičnost. Te vibracije nam pomagajo videti lepoto najvišjega reda v vsem, tudi v drugih. Pravzaprav s pomočjo Neptunovih in Plutonovih frekvenčnih valovanj, ki so tudi zvok, lažje uvidimo celoto in sebe v njej. Pri tem pa je najpomembnejše vzpostavljanje uravnoteženega sprejemanja in dajanja ter vzpostavljanje sočutja do vseh življenjskih oblik. Če nam primanjkuje teh izjemnih visoko frekvenčnih darov nas lahko napadajo neutemeljeni strahovi in zaskrbljenost. Vzpostavljanje Univerzalnega sočutja do celotnega stvarstva nas opogumlja in rešuje ter vodi v globine duha …

 

VIII. Planetarna iniciacija – URAN / Lahkotneje v spremembe

Uranove vibracije nas napajajo s pogumom za potrebno spreminjanje, za novo, neznano, povsem drugačno. Dajejo nam moč za izpeljavo povsem drugačnega, tudi nenavadnega. Uranovske energije so nepredvidljive, toda močno preobrazujoče. V njihovi kopeli lažje in bolje vidimo, kaj je potrebno spremeniti in kako. Tudi znaki, ki jim vlada planet Uran (vodnarji), prinašajo v naš svet nove in izjemne vizije ter ideje. Renesančni prerok Nostradamus je zapisal, da bi bili brez Uranovih (vodnarjevih) energij še vedno v prazgodovini. V paleolitiku. Ta iniciacija je predvsem za tiste, ki si želijo ali potrebujejo podporo: za tiste, ki so se znašli pred svojim duhovnim zidom in ne znajo skozenj, za opešane in bolne, ki vedo, da so si slabo stanje pridelali z napačnim ravnanjem, a ne vedo s katerim, pa seveda v prvi vrsti za tiste, ki iščejo odgovore in nove ustvarjalne esence. Vodnarka Mirit vam bo tudi razložila, kako blažiti navale novega, nenavadnega … a dragocenega.

 

IX. Planetarna iniciacija – JUPITER / Cilj – radost in obilje

Le kdo si ne želi miru in sreče? Jupitrove planetarne vibracije nas podpirajo v (samo)uresničevanju in iskanju življenjske radosti, ki privablja tudi blagostanje vseh vrst, le-to pa omogoča lahkotnost bivanja, navdihujočo ustvarjalnost in dobre odnose … Po starovedsko se Jupiter imenuje Guru – duhovni vodja ali tisti, ki pozna univerzalne zakone. Planetarna iniciacija Jupitra (Guruja) vas po vedskem džotišu (astronomiji) vodi v najboljše obdobje življenja in vam prinaša razumevanje zakonitosti življenja. Jupiter je planet sreče za vsa bitja, ne samo za izbrance in prav
tako sodi med planete nove dobe. Čas, ki ga živimo, nas obrača v povsem novo: v radostno sobivanje, v celovitejše dojemanje življenja.