(vsak prvi in tretji četrtek v mesecu v stiku (v živo) ter 2. četrtek v mesecu ONLINE)

Izjemno ter v svetu redko kozmično zvočno-energijsko kirurgijo opravljata medija dr. Mira Omerzel – Mirit in dipl. ing. Tine Omerzel Terlep (ob podpori ansambla Vedun). Mirit in Tine prevajata Univerzalno življenjsko energijo v snovni svet. Za ljudi kanalizirata frekvenčno-zvočne vibracijske darove, ki jih ti za ravnovesje potrebujejo. Te prejemata iz Vira življenja, od Univerzalne Inteligence ali iz t.i. »kozmične juhe« ‒ simfonije frekvenc, lahko pa tudi s pomočjo staroslovenskega trojaka, ki ima vlogo energijskega transformatorja. Kirurgija se odvija na vseh ravneh telesa in duha, razgrajuje čustveno-miselne in energijske blokade ter posledično ureja tudi fizično telo, odstranjuje rušilne učinke stresa in nemira ter pospešuje duhovno rast, kar omogoča tudi sprejemanje jasnih misli, potrebnih uvidov in vizij za vsakodnevno življenje in ustvarjanje. Dobro se je udeležiti vsaj 4. zaporednih kirurgij.

VEDUNA  ZVOČNO-ENERGIJSKA »KIRURGIJA«
IN STAROSLOVENSKI TROJAK

KAKŠNE KIRURGIJE SO TO IN KDO JIH IZVAJA?
Živimo v času vse hitrejšega in tudi nepredvidljivega spreminjanja. Vsi hlastamo za mirom ter za spoznanji, kako in kaj spremeniti, da nam bi življenje steklo lahkotnejše in bi dosegli srečo, zdravje, harmonijo in blagostanje. Toda vse to so iskali tudi že mnogi, ki so živeli pred nami, predvsem pa že pred stoletji in celo tisočletji živeči modreci različnih kultur. Izoblikovali so različna znanja, tehnike, pomagala in orodja, ki pa smo jih žal v zadnjih stoletjih »modernizacije« pozabili ali nepremišljeno zavrgli, čeprav bi enako kot predhodnikom tudi nam vsa ta znanja in dosežki lahko s pridom služila. V svoji biti nismo

kaj dosti drugačni od tistih, ki so živeli pred nami. ZAKONITOSTI BIVANJA SO POVSOD IN V VSEH ČASIH V SVOJEM BISTVU ENAKA ter dokaj nespremenljiva.

Kozmično-zemeljske zakonitosti so trajne, večne. Mirit kot PIONIRKA ETNO-ARHEO-MEDICINSKE MUZIKOLOGIJE doma in v svetu ter kot pionirka RAZISKOVANJA MOČI ZVOKA, pa tudi duhovna učiteljica in svobodna raziskovalka, po babicah in družinski dediščini pa vidka in zdravilka, že desetletja predstavlja ljudem zanimiva in dragocena starosvetna izročila različnih kultur, povezuje teoretična in praktična znanja, znanost in duhovnost, umetniška in zdraviteljska orodja ter duhovno dediščino minulih dob v enovito modrost in (so)bivanje: v znanje preteklosti za sedanjost in prihodnost. Za boljši jutri!

 

Mirit In Tine
Mirit in Tine izvajata kozmično zvočno-energijsko kirurgijo s trojakom (Dao Yah, 2017)

V Veduna zvočno-energijski kirurgiji skupaj s sinom Tinetom Omerzel Terlepom, sicer tudi diplomiranim inženirjem in prav tako glasbenim terapevtom ter medijem za prevajanje življenjske energije, oživljata tudi starodavne metode urejanja in (samo)zdravljenja: sem sodi tudi čudežna KOZMIČNA KIRURGIJA, kakršno še vedno prakticirajo na primer v Braziliji in na Filipinih, v Tibetu, v Avstraliji in tudi v Evropi. Semkaj spada tudi urejanje s staroslovenskim TROJAKOM, ki je TRANSFORMATOR ŽIVLJENJSKE ENERGIJE. Trojak je Mirit javnosti prvič predstavila februarja 2017 v Cankarjevem domu (na festivalu DAO YAH).

Izjemne ter v svetu zelo redke (TROPLASTNE) KOZMIČNE ZVOČNO-ENERGIJSKE KIRURGIJE DUHA – TELESA IN IZVORNE INTELIGENCE (kot tudi edinstvene kirurgije s trojakom) izvajata s sinom Tinetom ob podpori urejajočih zvokov glasbenih-terapevtov (Vedunine terapevtske šole) in ansambla Vedun. Oba kot medija prevajata Univerzalno življenjsko energijo v snovni svet, ki jo dandanes prepoznava tudi sodobna astrofizika in kvantna mehanika. Za ljudi kanalizirata frekvenčno-zvočne vibracijske darove, ki jih ljudje za ravnovesje potrebujejo. Te prejemata iz Vira življenja, od Univerzalne Inteligence ali Vsezavesti, iz »kozmične juhe« ‒ to je iz neslišnega vseprisotnega energijskega Polja, iz neslišne simfonije frekvenc vesolja in Zemlje. Odvisni smo od tega težko zaznavnega frekvenčno(zvočno)-vibracijskega Polja, ki nas oblikuje in napaja, nam daje moč, nas ureja ter vzdržuje oziroma uglašuje. Ta nevidna in nekrvava »kirurgija« je nepriučljiva. Njena čudežna tehnika in moč je stara kot človeštvo. Za njo si izbran. Zgodi se, ko so zanjo vzpostavljeni pogoji. Dandanes jo opravljajo le še redki izbranci predvsem v Braziliji in na Filipinih, v domorodni Avstraliji, med Tibetanci, pa tudi v Evropi. Tudi Mirit in njen sin Tine sta raziskovala med naštetimi kulturami in sodelovala v tamkajšnjih kirurgijah. Danes jih opravljata samostojno in na svoj način − z energijo zvoka in kozmičnimi entitetami oziroma ustvarjalnimi silami (energijami).

UČINKOVANJE VEDUNA KOZMIČNE ZVOČNO-ENERGIJSKE KIRURGIJE
UNIVERZALNA ENERGIJA ŽIVLJENJA vse od Prapoka in nastanka vesolja dalje brez prestanka valuje skozi čas in prostor ter nešteta vesolja, pa skozi naše vesolje in osončje, ter napaja in oblikuje nešteto pojavnih oblik in vsa živa bitja na Zemlji. Vendar pri Veduna troedini kozmični energijsko-zvočni kirurgiji kakršnakoli pomagala (razen zvoka) tudi niso potrebna. Trojak je sicer zanimiv prikaz iznajdljivosti naših prednikov, hkrati potrjuje, da je ENERGIJSKO UREJANJE ZNANO ŽE VEKOVE. V tej kirurgiji se srečata prvobitna urejenost in trenutna razglašenost. Infuzija življenjske energije v snovni svet je za človeka in naravo blagodejna in nujna. Brez nje ni življenja.

Ansambel Vedun
Ansambel Vedun (Festival Dao Yah, 2017)

 

Kozmično življenjsko energijo, v kateri vsi dobesedno plavamo, je želel zajeti in »ujeti« s pomočjo zapletenih naprav za dobrobit človeštva tudi fizik NIKOLA TESLA. Vendar ga je zaustavila pridobitniška logika časa. V različnih kulturah so to prvinsko energijsko pulziranje (Prasevanje, Prazvok), ki vse od prvih impulzov pojavnega sveta še vedno valujejo skozi nešteta vesolja in vse življenjske oblike, imenovali tudi božanski brezmejni Ocean. OCEAN ZAVESTI. IZVOR ALI VIR. PRAPOČELO.

 

In še dandanes prav vse soniha ali odzvanja v frekvenčno-zvočnem Univerzumu, v nevidnem valovanju prvinske življenjske energije, ki omogoča življenje. Pritajene kozmične vibracije življenja in stvarjenskih sil še vedno valujejo in »odmevajo« v vsem obstoječem. V vsakem bitju. Vsakdo jih potrebuje. Brez njih je telo mrtvo. To nihanje (zvok) lahko celo izslišimo! Tudi svetloba je v svoji biti zvok in hkrati prvobitna energija Stvarjenja. Govorimo o svetlobi ali energiji zvočnega valovanja; o zvoku svetlobe.

Trojna
Kozmicna zvocno-energijska kirurgija

V Veduna kirurgiji s trojakom ali brez njega se ŠIRI TUDI ČLOVEKOVA ZAVEST, ki nato ve, vidi, sliši in prepoznava mnogo več kot običajna (ozka) zavest. Preurejanje se odvija na vseh ravneh bitja. Energija rok, energija misli in zvoka medijev (ali pa trojak) učinkujejo na vse. Tudi na tiste, ki so le v bližini. Vendar je učinek vsake kirurgije odvisen v prvi vrsti OD PREVODNOSTI ZDRAVILCA, ki deluje s trojakom, pa seveda tudi OD ODPRTOSTI ZDRAVLJENCA. Prisotnost blagodejnega podpirajočega zvoka pa še dodatno poveča pretočnost in moč zdravilnih rok in misli.

TROJNA (KOZMIČNA/ENERGIJSKA/FREKVENČNO−ZVOČNA) KIRURGIJA − s trojakom ali brez − v fizični svet dodaja torej Univerzalno življenjsko energijo in RAZGRAJUJE RAZGLAŠENO. Brez nje ni življenja niti harmonije v fizičnem svetu.

 

Povezovanje ali sozvenenje z energijami življenja je močno in učinkovito orodje (samo)urejanja in uravnovešanja: le-to poteka vedno le v smeri izboljšav, iz neravnovesja V RAVNOVESJE, iz bolnega v zdravo (kolikor je to mogoče) … O tej troedini celovitosti šepetajo modrosti davne preteklosti in prebujene duše vseh časov, vse bolj pa tudi najnovejša fizikalna in astronomska znanost.

Veduna kirurgija ali prenos tega dragocenega in pomembnega eliksirja

 

življenja se ODVIJA NA VSEH RAVNEH TELESA IN DUHA TER RAZGRAJUJE ČUSTVENO−MISELNE IN ENERGIJSKE BLOKADE, posledično pa ureja in KREPI TUDI FIZIČNO TELO, ODSTRANJUJE RUŠILNE UČINKE STRESA in nemira, širi zavest ter pospešuje duhovno rast. Deluje preventivno, krepčilno in urejajoče. Omogoča pa tudi prejemanje vse bolj JASNIH MISLI, UVIDOV in vizij za vsakodnevno življenje. Ob njej se razširja in krepi tudi bogata USTVARJALNOST. Ne more pa nadomestiti zdravniške pomoči in operacij, če so te potrebne.

ENERGIJSKO UREJANJE POD STAROSLOVENSKIM TROJAKOM

Mirit in Tine oživljata tudi učinkovite starodavne zdravilne tehnike, tudi slovanske in staroslovenske, med katere sodi tudi urejanje pod trojakom. In te tehnike niso nič manj zanimive in uspešne kot kitajska medicina ali ayurveda. Preverile so jih v našem prostoru kot tudi na drugih celinah neštete generacije vidcev in zdravilcev, zato so tudi dokaj dovršene in uspešne.
Staroslovenski TROJAK je preprosta in zanimiva naprava iz zahodne Slovenije za prevajanje kozmične ali Univerzalne življenjske energije v fizični svet. Informacije in načrt zanj je pred II. svetovno vojno zabeležil raziskovalec Pavle Medvešček Klančar (repliko pa je izdelal Peter Mignozzi). Trojak je preprosta, a učinkovita napravica, ki pomaga zdravilcu pri prevajanju življenjske energije v fizični svet in v telesa bolnih. Je svojevrsten transformator življenjske energije, ki služi zdravilcu za pomoč pri urejanju, zdravljenju in celo iskanju izgubljenega … S pomočjo trojaka zdravilec ENERGIJE HITREJE PREVAJA in jih predaja naprej, jih zgoščuje in tudi pospešeno usmerja PRVOBITNO ENERGIJO ŽIVLJENJA na telesne in duhovne ravni.

Trojak je silno enostavno in učinkovito orodje naših prednikov za hitro prevajanje frekvenčno-energijskih valovanj Kozmične življenjske energije v 3-dimenzionalni svet. Pod trojakom, pod rokami ali v delovanju na daljavo (brez dotika) se odvija POSPEŠENO (SAMO)UREJANJE IN (SAMO)ZDRAVLJENJE.

Trojak

O Trojaku

OBIČAJNO SE NA VEDUNINIH ČETRTKIH IZVAJA KOZMIČNA KIRURGIJA BREZ TROJAKA. DELO S TROJAKOM JE NAMENJENO ZA POSEBNE PRILIKE.

NE POZABITE NA BELA OBLAČILA, TOPLE PODLOGE IN COPATE TER ODEJE ALI SPALNE VREČE ZA LEŽANJE, KI JIH POTREBUJETE NA TEČAJIH.
ZA KIRURGIJO NISO POTREBNE PREDHODNE PRIJAVE.
TERMINI KIRURGIJ SO OBJAVLJENI V PROGRAMU TEČAJEV IN DELAVNIC.

 

O trojaku in njegovi uporabi je bil posnet kratek film Staroslovenski trojak, ki si ga lahko ogledate na You Tube kanalu Katedre Veduna.