logo_Veduna
  O katedri VEDUNA
  Predstavitev katedre
Dr. Mira Omerzel - Mirit
Pranojedstvo in pranični zvok
Razmišljanja
 
Dejavnosti katedre
  Delavnice in tečaji
Program / Termini
Izkustva tečajnikov

Novosti
Aktualni dogodki
Minuli dogodki (Facebook)

  Knjige in zgoščenke
  Knjige
Zgoščenke
Naročila

  Donacije
  Nagovor
Anketa
Donatorstvo
Obrazec (MS Word)
Obrazec (PDF)


  Ansambel Vedun
  Predstavitev
Ustvarjalna izkaznica
Nosilci zvoka
-->
Carobnost
  Informacije
Za dodatne informacije o zvočno-energijski kirurgiji pišite na naslov:

info@veduna.si

 

  Kdaj in kje
Zvočno-energijska kirurgija se izvaja vsak prvi in drugi četrtek v mesecu - razen julija, avgusta in septembra,
od 18.30 do 20.00
(tretji četrtek v mesecu v povezavi s kozmično/ galaktično iniciacijo od 18.30 do 21.30)
v MaxxFIT centru, Ulica Jožeta Jame 14a, Ljubljana

 

 

Prijave niso potrebne, razen za tretji četrtek (glej kozmične iniciacije).

Pridite v belih ali svetlih oblačilih in s seboj prinesite copate, tople podloge in odeje za sedenje ali ležanje.

Cena

Redna cena: 30€
Cena s popustom za redne študente in upokojence: 20€

 

Intenzivi
Kozmične iniciacije
Veduna Kozmična resonanca
Transcendenca zavesti in zvoka
 

Pod skupnim naslovom "Čarobnost zvoka" so označena četrtkova srečanja z zvočno-energijsko kirugijo (opravlja jo visokofrekvenčni kanaliziran zvok izvorne kozmične Inteligence življenja skozi medij - Miro Omerzel - Mirit). 


Novost - Individualna zvočno-energijska kirurgija s staroslovenskim TROJAKOM, trransformatorjem življenjske energije - zanimivo napravo iz zahodne Slovenije za prevajanje kozmične ali Univerzalne življenjske energije v fizični svet. Več o trojaku si lahko ogledate tudi na video posnetku "Staroslovenski trojak" Youtube kanala katedre Veduna.

Zvočno-energijska kirurgija je namenjena v prvi vrsti intenzivnemu sproščanju in vsem, ki se želijo rešiti rušilnih učinkov vsakodnevnega stresa, čustvenega nemira in zagat, ter uglasiti sebe in svoje življenje v harmonično so‑bivanje. Sproščeni in umirjeni smo tudi pametnejši, misel se odvija jasneje, čuti so bistrejši, odzivanje pa izostreno. Višjedimenzionalni slišni in neslišni zvok Izvorne življenjske energije kanalizira medij Mirit in glasbeniki-terapevti ansambla Vedun. Zvočno-energijska kirurgija podpira človekovo iskanje ravnovesja in samozdravljenje, pa tudi duhovno rast in prebujanje spečih sposobnosti.

 

Zvočni laser - zvočna kirurgija (Iž, Hrvaška, 2008)


Glasbeniki-terapevti z zvočno‑energijsko in meditativno kirurgijo prenašajo v duha in telesa prisotnih potrebno energijsko valovanje. Dovajajo manjkajoče frekvence, ki so nujne za ravnovesje, radost in mir. Z njimi razgrajujejo energijske blokade nemirnih, stresnih in rušilnih čustev in misli. Zvočno-energijske kopeli in zvočna kirurgija gradijo valovanja ali zvok Univerzalne (imenovane tudi Božanska) Inteligence življenja, ki preureja, kar je potrebno, kar si želimo in kar zmoremo sprejeti in dojeti. Transcendentalna zavest in terapevtski zvok glasbenikov tako postaneta nosilca kirurškega orodja zvočne kirurgije. »Mirina kirurgija« je subtilna in komaj zaznavna ter se prizemljuje iz višjefrekvenčnih ravni resničnosti v snovni svet. Mirit je le priprošnjik in medij za Milost Izvorne Inteligence vesolja skozi svojo zavest in telo. Terapevtski zvok je neponovljiv kot trenutek sam in »operira« na ravneh duha in etrskih teles (posredno pa tudi fizičnega telesa). Je pomoč v procesih preobrazbe in spreminjanja, pri odpravljanju slabega ter kažipot do sreče, harmonije in obilja. V tej kirurgiji, ki poteka na vseh ravneh bitja, prisotni tudi izkričijo ali izjočejo potisnjeno bolečino, ki ruši harmonijo. V pomoč je tudi radostno gibanje in zaključni ples ob šamanskih bobnih.

 

Mojka Žagar Gašperšič (Iž, Hrvaška, 2008)

Tretji del zvočno-energijske kirurgije tvorijo kozmične/galaktične iniciacije, saj je pri vsakršnem urejanju potrebno tudi pogumno ozaveščanje zakonitosti življenja in kje nas »čevelj žuli« ali kje delamo napake (tudi nevede), da se ne uresniči, kar si želimo. Duhovno in fizično ravnovesje, zdravje, obilje in radost so pokazatelji duhovne širine in emocionalno-miselnega miru. Zato brez ozaveščanja napak, ki jih delamo tudi nehote in nevede, tako v dejanjih, mislih in čustvih, ne gre! Oziroma gre počasneje ali boleče. Potrebno ozaveščanje prihaja s kirurgijo spontano! Tudi v pogovorih in v odnosih. Takšna je življenjska igra in njen smisel. Vsi moramo prehoditi enako pot: le potujemo vsak na svoj način in s svojo hitrostjo. Toda prvobitne Resnice, ki jih moramo spoznati, so za vse, povsod in v vseh časih v bistvu enake! Tako za združbe oddaljene preteklosti kot tudi za ljudi našega časa. Ko smo jih pripravljeni spoznati in zaživeti po večnih kozmično-zemeljskih zakonitostih, stopimo na posvečeno pot samouresničenja in samozdravljenja duše in teles(a) ter razgrajevanja nesrečnosti in mankov.

 

Tine Omerzel Terlep (Iž, Hrvaška, 2008)

Naučimo se zavedajoče popravljati popačene resnice in izkrivljene zakonitosti bivanja ter dovolj ljubeče živeti. Učimo se vse dokler ne dosežemo »prebujene« zavesti ali zavesti enosti ali brezpogojne ljubezni duše.

Zapisano je srž vseh Mirinih tečajev. Povabljeni ste, da se prepustite izvornemu toku energijsko-zvočnega valovanja oz. Misterijem življenja. A prejetega nikar ne mešajte z umsko naravnanimi tehnikami! Prepustite se brezmejnosti čudežnega in tudi (še) nepredstavljivega, svetovom onstran zamejitev (linearnega) uma. In ne pozabimo, da si zamejitve, ki nas pestijo, postavljamo sami, še zlasti, če se gibljemo le v svetovih že znanega. Transcendentalna zavest onkraj brbotajočega uma in nemirnega zavedanja pa lahko zajema iz neizčrpnega vodnjaka sreče in obilja.

Za kirurški zvok in sozvočje poskrbi ansambel Vedun - Mirit, Tine, Igor in Polona.

 

Čarobnost zvočne kirurgije. (Rovinj, Hrvaška, 2008)

Mira Omerzel-Mirit je dr. etnomuzikoloških znanosti, zbiralka in raziskovalka predklasičnih in ljudskih glasbil (doktorirala je na temo njihovega razvoja), začetnica etnoarheomuzikologije na Slovenskem ter pionirka v raziskovanju razsežnosti in moči zvoka, glasbenica in duhovna učiteljica, medij za prenos življenjske energije ter zvočno-energijska terapevtka – kozmična kirurginja. Že več kot 45 let raziskuje slovensko, evropsko in svetovno glasbeno in duhovno dediščino. Je varuhinja starodavnih modrosti in znanj, še posebej pa slovanske in staroslovenske tradicije. Prav tako je tudi med prvimi v svetu, ki restavrirajo duhovne modrosti različnih kultur in z njimi povezane zvočne formule in glasbo.

Svoje zvočno poslanstvo (v ansamblu Trutamora Slovenica / Vedun) Mirit opravlja tudi skupaj z Mojko Žagar – glasbenico, pedagoginjo, terapevtko nege naravnega in neizumetničenega glasu (ustanovila je zasebno šolo za to; prvo te vrste pri nas). Že v predšolski dobi se je ansamblu pridružil Mirin sin Tine Omerzel Terlep, sicer diplomirani inženir strojništva, a predan glasbenik in glasbenik-terapevt, ki je zavestni duhovni iskalec že od desetega leta starosti. Je tudi Mirin pomočnik in naslednik pri kozmični zvočni kirurgiji. Leta 2014 se je ansamblu pridružil Igor Meglič – profesor klasične kitare in prav tako zvočni terapevt Mirine šole Veduna. Poleti 2015 pa je ansambel povabil k muziciranju še akademsko glasbenico (violinistko) Polono Kuret, prav tako tečajnico katedre Veduna. Vsi glasbeniki ansambla Vedun so multiinstrumentalisti in pevci, ki poleg igranja tudi zapojó z neizumetničenim naravnim glasom, čeprav šolanim. Na koncertnih odrih običajno predstavljajo od 30 do 50 glasbil. Kot glasbeniki-terapevti in mediji za slišno in neslišno (a vendar zaznavno) frekvenčno valovanje (zvok) človeku dosegljivih dimenzij resničnosti, obujajo pozabljeno starodavno svečeniško glasbeno prakso, glasbi pa vračajo nekdanje širjave, starosvetnost, prodornost in zdravilne note.


 


o straneh / Katedra Veduna © 2007-2013