logo_Veduna
  O katedri VEDUNA
  Predstavitev katedre
Dr. Mira Omerzel - Mirit
Pranojedstvo in pranični zvok
Razmišljanja
 
Dejavnosti katedre
  Delavnice in tečaji
Program / Termini
Izkustva tečajnikov

Novosti
Aktualni dogodki
Minuli dogodki (Facebook)

  Knjige in zgoščenke
  Knjige
Zgoščenke
Naročila

  Donacije
  Nagovor
Čemu in kako
Donatorstvo


  Ansambel Vedun
  Predstavitev
Ustvarjalna izkaznica
Nosilci zvoka

 
Knjige in zgoščenke

 

Znižali smo cene nekaterih knjig in zgoščenk. Nove cene so:

 • Brezmejne pojoče vezi telesa in duha mehiških Majev: 15€
 • Zvočne podobe prebujene ljubezni: 17€
 • Slovansko in staroslovensko zvočno predivo: 15€
 • Slovanski melos v zvočnih podobah sveta: 15€
 • Blagozvočje grškega buzukija ...: 10€"
 • Zvočne podobe sveta in slovenske duše ...: 10€
 • - - - - - - - - - - - - - - - - -

  DVE ZGOŠČENKI
  ansambla VEDUN

  SLOVANSKO IN STAROSLOVENSKO ZVOCNO PREDIVOSLOVANSKO IN STAROSLOVENSKO ZVOČNO PREDIVO

  Video predstavitev
  Naročilo zgoščenke


  SLOVANSKI MELOS V ZVOCNIH PODOBAH SVETASLOVANSKI MELOS V ZVOČNIH PODOBAH SVETA

  Video predstavitev
  Naročilo zgoščenke
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Zgoščenka
  ansambla VEDUN

  Blagozvocje grškega buzukija...
  Video predstavitev
  Naročilo zgoščenke
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  DVD
  ansambla VEDUN

  Zvocne podobe sveta in slovenske duše...
  Video predstavitev DVD-ja
  Naročilo DVD-ja
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Oglejte si še ostale zgoščenke ansambla VEDUN

  Knjige in zgošcenke - Vedun
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  KNJIGA
  dr. Mire Omerzel - Mirit
  BREZMEJNE POJOČE VEZI TELESA IN DUHA MEHIŠKIH MAJEV


  KOZMIČNA TELEPATIJA - knjiga - BREZMEJNE POJOČE VEZI TELESA IN DUHA MEHIŠKIH MAJEV - dr. Mira Omerzel - Mirit
  Video predstavitev knjige.
  Naročilo knjige
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  KNJIGA
  dr. Mire Omerzel - Mirit
  ZVOČNE PODOBE PREBUJENE LJUBEZNI


  Zvocne podobe prebujene ljubezni
  Video predstavitev knjige
  Naročilo knjige
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Oglejte si še ostale knjige dr. Mire Omerzel - Mirit

  Knjige in zgošcenke - Vedun
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

   

   


  PRANOJEDSTVO IN PRANIČNI ZVOK

  »ŽIVLJENJE BREZ OBIČAJNE HRANE IN CELO TEKOČINE (pranojedstvo) ─ STARODAVNO ORODJE ZA ŠIRJENJE ZAVESTI«


  S KOZMIČNO HRANO (PRANO) IN BRETARIJANSTVOM TER SVETLOBO ZVOKA DO MEDIJA IN KOZMIČNEGA KIRURGA

  VEDUNA PRANIČNO BRETARIJANSKI PROCES (SUHI POST) 2020

   (uvod)

  Dr. Mira Omerzel - Mirit živi trajno od kozmične hrane od avgusta 2000. Ta možnost se ji je prvič (spontano!) za več tednov zgodila sicer že decembra 1994. Postala je medij in kozmična telepatka (za ljudi prevaja t.i. kozmične in galaktične iniciacije); ter zdravilka: kozmična zvočno-energijska kirurginja. S svojim ansamblom Vedun pa poleg starodavnih glasbenih praks kultur sveta kanalizira meditativne, urejajoče in zdravilne zvoke ter brezčasne zvočne kode.

   

  Razvila je tudi duhovno tehniko za razvoj zavesti in (samo)zdravljenje – Veduna kozmično resonanco. V procesu prestopanja na življenje brez običajne hrane je dobila »ukaz« in informacije za vzpostavitev svoje duhovne šole. Tako se je rodila Veduna – slovansko-pitagorejska katedra za razvoj zavesti in harmoniziranje z zvokom. Kot medij za prevajanje prvobitne življenjske energije sprejema tudi informacije za ljudi ter vodeno ali kanalizirano piše tudi svoje knjige o staroslovanskih duhovnih znanjih in modrostih kultur sveta. Ljudem pomaga poiskati poti skozi labirinte življenja. Pri tem ji pomaga tudi njen sin Tine (Omerzel) Terlep, ki občasno prav tako izkuša procese brez hrane. Beri tudi o Veduninem suhem postu brez hrane in tekočine, na katerega Mirit vodi vsako leto številne svetlobne iskalce. Pa tudi glasbeniki ansambla Vedun, ki muzicirajo v poltransu in so tečajniki Mirine duhovne šole, se vsako leto (pod Mirinim vodstvom) udeležijo večdnevnih procesov, ki temeljijo na življenju brez hrane in tekočine (Veduna suhih postov), v katerih razširjajo svoje zavedanje in se povezujejo s Počelom, z Univerzalno Inteligenco življenja ter sami s seboj. Glasbeniki-terapevti pojejo in igrajo na pozabljena glasbila različnih kultur z vseh celin.

  Skorajda vse duhovne tradicije našega planeta poznajo nekajdnevna, večtedenska ali celo večmesečna iniciacijska potovanja- brez hrane in tekočine  -, ki človeku pomagajo razširjati zavest in ga povezovati v mnogodimenzionalno celoto. V zavest enosti. Nekatera z naravo uglašena ljudstva tovrstna znanja in postopke uporabljajo še dandanes. Življenje brez običajne hrane sodi med izkustva, ki nam razširjajo zavest onkraj običajnega linearnega uma, časa, prostora in tridimenzionalne stvarnosti. V tej izkušnji lahko dosežemo neovirano in širšo energijsko pretočnost, s tem pa tudi zdravje, raven nadčutnih zaznav – sposobnost kozmične telepatije in pretanjenega prisluškovanja višjim ravnem resničnosti. Svetove nad otipljivim snovnim svetom.

  S to bretarijansko izkušnjo, ki je preizkušnja predanosti in poguma ter sprejemanja  kozmičnega in nesnovnega, pa tudi ravni zasmrtja in neslišnih, nevidnih ali neotipljivih  svetov resničnosti ter duha, presegamo običajne meje in zamejitve ter se razširjamo v Kozmos. V neznano; duhovno rastemo in se bolj zavedajoči tudi vračamo v telesnost; človek - kozmična esenca (duša) na Zemlji prične zaznavati Izvorno življenjsko valovanje oz. pestro simfonijo frekvenc vesolja in Zemlje (vedsko – šabd). Zavestno prestopi v polnino življenja. Poveže se v Univerzalno Inteligenco ali Logosom in povsem sprejme  možnost, da ga »kozmična juha« ali Univerzalno življenjsko polje lahko tudi hrani, oblikuje, ureja… Ob tem se dogodi veličasten (kvantni) skok zavesti, ki močno razširja um in načine razmišljanja. Duhovni iskalec in bojevnik prične sprejemati darove kozmično-telepatskih sposobnosti in uvide v mnogorazsežnostno resničnost, ki fizičnim očem običajno ostaja zakrita. Vse to omogoča zavestno potovanje med dimenzijami naše danosti. Na ta način stopimo v subtilni svet frekvenčnih (zvočnih) vibracij, ki ustvarjajo prav vse, tako snovno in nesnovno, otipljivo in neotipljivo...

  Življenje brez hrane ali t.i. pranojedska izkušnja je tudi zrcalo človekove duhovne odprtosti,celovitosti in povezanosti z vsemi življenjskimi polji; ogledalo ravni prebujenosti in odmev kozmične zavesti. Zato so bili tovrstni procesi in načini življenja brez hrane, kratkotrajni ali dolgotrajni, tudi v preteklosti nepogrešljivo orodje duhovne rasti in vozilo za »potovanja v svetove onkraj« tridimenzionalnega prostora, linearnega časa in uma; orodje za raziskovanja subtilnih svetov duha, ključ meddimenzionalnih izkustev in popotovanj skozi zastore časa in prostora. Hrana na svoj način sicer tudi obremenjuje telo, s »kozmično juho« pa ostaja telo čistejše in prevodnejše za življenjsko energijo, zato je npr. zdravilec-pranojedec odličen medij za prevajanje visokofrekvenčne (zelo prodorne) življenjske energije v fizični svet.

  Več lahko preberete v Mirini knjižnji seriji Kozmična telepatija/onkraj misli in slišnega zvoka  (I. knjiga; Življenje brez hrane in večnost duhovnih sporočil severnoameriških Indijancev) ter v številnih člankih in razpravah.

  Mira Omerzel - Mirit v video posnetku govori o svojem zanimivem in nenavadnem potovanju v kozmične razsežnosti in hranjenju s kozmično energijo. Podnaslovljeno v angleški in italijanski jezik.


  Drugi video posnetki dr. Mire Omerzel - Mirit na temo bretarianstva.

  YouTube channel / katedra VEDUNA YouTube kanal katedre Veduna


  o straneh / Katedra Veduna © 2007