O KIRURGIJAH

Z VIŠJEDIMENZIONALNIM ZVOKOM V TIŠINO, V ČUDESA NOVE DOBE

UREJANJE, DUHOVNA RAST IN PREVAJANJE KOZMIČNO-ZEMELJSKEGA VALOVANJA ALI UNIVERZALNE ŽIVLJENJSKE ENERGIJE V DUŠNI IN SNOVNI SVET (tečaj 2022/2023 vsako drugo soboto v mesecu)

Zvok je vse, tako vidno kot nevidno, slišno in neslišno. Življenje pa je alkimija frekvenc – to je sozvenenje vseh (zvočnih danosti).

 

Snovni in nesnovni svet sestavljajo frekvence, ki jih lahko zaznavamo tudi kot zvok. Toda zvenska danost je mnogo, mnogo več. Zvok je alkimija frekvenc in njihovih energijskih valovanj, orodje za urejanje in zdravljenje subtilnih ravni duha in fizičnega telesa ter pomoč za širjenje zavesti in aktivacijo nadčutil. Na nas deluje svojevrstna magija zvoka, pa če se tega zavedamo ali ne.

Z zvokom, sozvenenjem ali resonanco, se lahko sestavimo v harmonično celoto in uglasimo z naravnimi ritmi. Zaradi disharmonije ali osebne razglašenosti, pa lahko zbolimo. Modrosti svetovnih glasbenih tradicij povezujejo človekovo zavest z arhetipsko nezavednim in z zvočnimi vzorci nadčasovnega. Zvok pa nas povezuje tudi z Velikim Slušnim Logosom Univerzuma in Kozmično Inteligenco oziroma Zavestjo Narave, kar vse bolj odkrivata tudi subatomska (subkvantna) fizika in medicina.

Zvok je ključ tistih vrat »duše in srca«, ki odpirajo subtilne svetove »onkraj« običajne zavesti (transcendentalne ravni bivanja) ter pospešujejo poti samorazvoja.

Delavnice in tečaji katedre Veduna ter zvočno-energijske »kirurgije« pomagajo ozaveščati in razreševati vzroke težav in nadlog, posledice rušilnih misli in čustev, ter ponujajo orodja za odpravo neravnovesij in bolečine v življenju ter ključe duhovne rasti. Z iniciacijami, tečaji oz. intenzivi, pa z izjemno (kozmično) svetlobno-zvočno kirurgijo ter svetlobno-zvočnimi kodami kozmične resonance, tečajniki aktivirajo (samo)urejanje in (samo)zdravljenje ter prebujajo svoje talente in speče sposobnosti. Vzpostavljajo prebujeno celovitost. Prav to je tudi bit življenjskih iskanj. Dr. znanosti in medij Mira Omerzel-Mirit je varuhinja starodavnih modrosti in znanj. Te proučuje več kot 50 let. Je avtorica številnih knjig in razprav, avdio-video nosilcev ter TV in radijskih oddaj. Mirit raziskuje pozabljene duhovne modrosti različnih kultur, še posebej pa slovansko glasbeno in duhovno izročilo. Obiskala je svečenike, zdravilce, šamane in posvečene glasbenike različnih kultur na vseh celinah in tudi delovala z njimi. Je ustanoviteljica šole Veduna in ansambla Vedun (nekdaj Trutamora Slovenica).

Njeno delo nadaljuje njen sin Tine Omerzel Terlep, sicer dipl. ing. in zvočni terapevt-medij. Tudi drugi (akademski) glasbeniki ansambla Vedun so zvočno-energijski terapevti Mirine šole. Vsi delujejo tako z glasom kot tudi s številnimi (okoli 100) nenavadnimi, a povečini že pozabljenimi glasbili različnih duhovnih tradicij sveta. Tako na tečajih kot tudi s koncerti in zgoščenkami vsi skupaj s kanaliziranjem življenjske energije in spontanimi trans-zvoki zvoka uglašujejo svet.

Mirit z lastnimi izkušnjami in poglabljanji na ravni duha širi in pojasnjuje tudi razumevanje in dimenzije izročila, tako lastnega kot tujega, pa ravni umetnosti in znanosti. Življenje samo. Z znanstvenim umom in pristopi pomaga ozaveščati in preverjati sodobna iskanja in dognanja ter teorije. Skupaj s Tinetom in glasbenimi sodelavci oživlja starosvetno modrost in njena brezčasna vodila ter jih ponuja v razmislek in rabo tudi sodobnemu človeku.

Naša stvarnost je frekvenčno-energijsko ali zvočno valovanje. Tudi materialni svet sodi semkaj, pa čustva in misli, zavest ali duša, podzavest in nadzavest… Zato je zvok (a ne katerikoli!) tudi najučinkovitejše orodje potrebnega spreminjanja, razgrajevanja uničujočega ter oblikovanja novega in boljšega, kar krepi tudi jasnejše zavedanje in zdravje, ter razpira ustvarjalnost in nekonfliktne poti v čarobnost življenja. Tečaje vodita dolgoletna predavateljica dr. Mira Omerzel – Mirit in njen sin Tine Omerzel Terlep. Mirit osvešča in pomaga ljudem kot znanstvenica, duhovna učiteljica, umetnica in energo-terapevtka že od leta 1994 ter sodi med prve povojne svobodne (izveninstitucionalne) duhovne učitelje življenjskih in duhovnih zakonitosti. Tine pa je glasbenik in energo-terapevt občutljivega (tudi mikrointervalskega) ušesa. Obiskala sta številne modrece, zdravilce in glasbene terapevte na vseh celinah, svoja učenja pa črpata tudi iz modrosti številnih generacij planetarnih prednikov, ki so in še pogumno klešejo boljši jutri za vse na Zemlji.

Predvidoma naj bi se srečali vsak mesec (drugo ali tretjo soboto) na enem tematskem tečaju (po vrstnem redu):

1. ALKIMIJA ZVOKA in frekvenčni svetovi sobivanja v modrostih sveta
2. SVETLOBNO-ZVOČNI KLJUČI ŽIVLJENJA, miru in blagostanja ter razpiranje ustvarjalnosti
3. KROGOTOK ŽIVLJENJA IN SMRTI, življenje po življenju, karma (danosti) in darma
4. ZAKONITOSTI ŽIVLJENJA IN PREBUJANJA v 9. dimenzij resničnosti duha in telesa
5. KAKO ŽIVETI V INTELIGENTNEM VESOLJU ter zemeljskem svetu dvojnosti in razdvojenosti
6. ČUSTVA IN MISLI – ELIKSIRJI ŽIVLJENJA, s katerimi podpiramo ali uničujemo sebe in svet
7. RAZGRAJEVANJE RUŠILNEGA CELIČNEGA SPOMINA stresov v svetu moško-ženskih načel
8. UGLAŠEVANJE MEDSEBOJNIH ODNOSOV in življenjskih situacij ter prerojevanje v sposobnosti medija nadčutnega zavedanja

 

A. Cikel tečajev tvori iniciacijsko potovanje skozi 9 ravni zavesti ter resničnosti in moči preobrazbe; spoznavanje in prakticiranje starodavnih modrosti (Indijancev, Sibircev, Havajcev, Tibetancev, Aboridžinov, Egipčanov, Grkov, Keltov, Slovanov, Indijcev, Brazilcev, Filipincev, Balijcev …) odstira ozaveščanje zakonitosti življenja in bivanja ter ponuja tudi učinkovite načine vzpostavljanja ravnovesja, miru in obilja. Poseben poudarek pa je še zlasti na slovenski in slovanski duhovni dediščini, na pozabljenih ali prezrtih čudotvornih Misterijih življenja preteklosti – za prihodnost. Mirit in ansambel vsako leto pripravita tudi večdnevne obnovitvene tečaje v gorah in desetdnevni suhi post ob morju.

Od študijskega leta 2022/2023 so vsi tečaji (intenzivi, kozmične iniciacije in tečaji kozmične resonance) povezani v en sam tečaj oziroma INTENZIV, na katerem se odvijajo tako izbrane kozmične iniciacije (vsakič druge) kot tudi podelitev svetlobno zvočnih kod (simbolov) za delo na sebi oziroma samourejanje.

B. Veduna kozmična resonanca

Je večletni in večstopenjski (4 temeljne in 12 nadaljevalnih stopenj oz. iniciacij) cikel uglaševanja fizičnega telesa in etrskih teles ter zavesti ali duše z Virom življenja (s pomočjo svetlobno-zvočnih ključev ali kod). Resonanca omogoča ozaveščanje in hitro razreševanje težav, blagodejno vsepovezanost ter prevajanje urejajoče (zdravilne) življenjske energije potrebne za vzpostavljanje lastne harmonije. Tečajniki dobijo »orodje« za delo na sebi pa tudi za pomoč drugim.

C. Veduna kozmične, galaktične in planetarne iniciacije (druga sobota v mesecu)

Iniciacije  v življenje ljudi vnašajo blagodejne frekvence oz. tiste energije in vibracije, ki jih človeštvo potrebuje za ravnovesje, samozavedanje in radost. Sami te vibracijske kvalitete težko dosegamo. Mirit in Tine kanalizirata planetarna in zvezdna frekvenčno-zvočna valovanja Plejad, Oriona, Galaktičnega Središča, Siriusa, Krijona, Dvojčka, Zmaja, Kačenosca, Laboda, Vege, Arkturiusa, Velike Medvedke, Sonca, Lune in planetov našega osončja … Kozmične, galaktične in planetarne iniciacije so podobno kot kozmična zvočno-energijska kirurgija prav tako redkost v svetovnem merilu in so del duhovne anatomije, dopolnjujejo pa tudi kozmično-zemeljsko kirurgijo. Tečaje spremlja tudi pestra ZVOČNA PODPORA ansambla Vedun.

Povezave