logo_Veduna
  O katedri VEDUNA
  Predstavitev katedre
Dr. Mira Omerzel - Mirit
Pranojedstvo in pranični zvok
Razmišljanja
 
Dejavnosti katedre
  Delavnice in tečaji
Program / Termini
Izkustva tečajnikov

Novosti
Aktualni dogodki
Minuli dogodki (Facebook)

  Knjige in zgoščenke
  Knjige
Zgoščenke
Naročila

  Donacije
  Nagovor
Čemu in kako
Donatorstvo


  Ansambel Vedun
  Predstavitev
Ustvarjalna izkaznica
Nosilci zvoka

 
Knjige in zgoščenke

 

Znižali smo cene nekaterih knjig in zgoščenk. Nove cene so:

 • Brezmejne pojoče vezi telesa in duha mehiških Majev: 15€
 • Zvočne podobe prebujene ljubezni: 17€
 • Slovansko in staroslovensko zvočno predivo: 15€
 • Slovanski melos v zvočnih podobah sveta: 15€
 • Blagozvočje grškega buzukija ...: 10€"
 • Zvočne podobe sveta in slovenske duše ...: 10€
 • - - - - - - - - - - - - - - - - -

  DVE ZGOŠČENKI
  ansambla VEDUN

  SLOVANSKO IN STAROSLOVENSKO ZVOCNO PREDIVOSLOVANSKO IN STAROSLOVENSKO ZVOČNO PREDIVO

  Video predstavitev
  Naročilo zgoščenke


  SLOVANSKI MELOS V ZVOCNIH PODOBAH SVETASLOVANSKI MELOS V ZVOČNIH PODOBAH SVETA

  Video predstavitev
  Naročilo zgoščenke
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Zgoščenka
  ansambla VEDUN

  Blagozvocje grškega buzukija...
  Video predstavitev
  Naročilo zgoščenke
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  DVD
  ansambla VEDUN

  Zvocne podobe sveta in slovenske duše...
  Video predstavitev DVD-ja
  Naročilo DVD-ja
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Oglejte si še ostale zgoščenke ansambla VEDUN

  Knjige in zgošcenke - Vedun
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  KNJIGA
  dr. Mire Omerzel - Mirit
  BREZMEJNE POJOČE VEZI TELESA IN DUHA MEHIŠKIH MAJEV


  KOZMIČNA TELEPATIJA - knjiga - BREZMEJNE POJOČE VEZI TELESA IN DUHA MEHIŠKIH MAJEV - dr. Mira Omerzel - Mirit
  Video predstavitev knjige.
  Naročilo knjige
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  KNJIGA
  dr. Mire Omerzel - Mirit
  ZVOČNE PODOBE PREBUJENE LJUBEZNI


  Zvocne podobe prebujene ljubezni
  Video predstavitev knjige
  Naročilo knjige
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Oglejte si še ostale knjige dr. Mire Omerzel - Mirit

  Knjige in zgošcenke - Vedun
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

   

   
  Donatorstvo - NAGOVOR

  Podpisani Tine Omerzel Terlep sem pričel delovati s svojo mamo − Miro Omerzel - Mirit že v predšolski dobi. S čim? Najprej s prepevanjem že pozabljenih slovenskih otroških ljudskih pesmi in z igranjem preprostih ljudskih glasbil. Z mamo nimava le sorodstvenih vezi, temveč že 30 let tudi sodelujeva v uresničevanju posebnega poslanstva: pri raziskovanju in oživljanju stare slovenske glasbene dediščine. Pri tem sem se že v predšolski dobi priključil svojima staršema − Miri in Matiju. V najstniški dobi pa je tudi mene − podobno kot mamo − pritegnilo še duhovno izročilo Slovanov pa tudi drugih kultur. Pa sva z materjo zgradila še eno povezavo, ki se še poglablja in ni pomembna samo zame, temveč tudi za druge.

  Že desetletja na svojih tečajih Mira Omerzel - Mirit (katedra Veduna/slovansko-pitagorejska šola za razvoj zavesti in harmoniziranje z zvokom) deli svoje znanje ljudem, ki si želijo in potrebujejo njena učenja in zdravljenje duše. Pri tem tudi jaz sodelujem kar se da tvorno. Pa ne samo kot glasbenik njenega ansambla Vedun, temveč tudi kot založnik in ustanovitelj Inštituta Sventovid.

  Mamina dediščina ni vidna le v mojih duhovnih svetovih in razmišljanjih. Izredno bogato in pestro je njeno ustvarjanje  − od znanstvenega do umetniškega in duhovno prebudniškega. Želel bi pomagati tudi pri izdaji njenih številnih še neobjavljenih, a dragocenih del (založbe za to žal nimajo ne posluha, ne želje, ne moči ...). Zato sem se odločil za iskanje donatorskih sredstev (glej povezavo ''Donatorstvo''). Še neobjavljenih je vsaj 28. del, modro pa bi bilo ponatisniti tudi nekaj del, ki so bila objavljena že pred desetletji doma ali v tujini, današnjim bralcem pa so dandanes žal nedosegljiva. Vendar sodijo med brezčasna pričevanja naše staroslovenske dediščine in zatorej nikakor niso za pozabo. SO TRAJEN SPOMIN! Seveda bi jih veljalo tudi prevesti − vsaj v angleški jezik.

  Na spletnih straneh boste našli vse podatke o Mirinem minulem delu in ustvarjanju ansambla Vedun ter projektih za prihodnost.

                                          Tine Omerzel Terlep
                                           Inštitut Sventovid  Del že izdanih knjig in zgoščenk.  o straneh / Katedra Veduna © 2007